Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle|09.12.21

KLP Eiendom har sterkt fokus på bærekraft, og tok derfor i bruk den digitale plattformen Loopfront i sin satsing på sirkulærøkonomi. Resultatene var overraskende.

Med over 2,2 millioner kvadratmeter eiendom i sin portefølje, er vi i KLP Eiendom et av Nordens største eiendomsselskaper. Dette innebærer at vi forvalter enorme mengder med byggematerialer. Vi har stort fokus på bærekraft, og har det derfor som prioritet å få disse byggematerialene inn i en sirkulærøkonomisk materialstrøm. Som et ledd i dette har KLP Trondheim tatt i bruk appen Loopfront.

Ønsker å være ledende

Jorunn Iren Husby er Teknisk sjef hos KLP Eiendom i Trondheim, som i 2020 ble kåret til Norges Grønne Driftsteam takket være sitt sterke fokus på bærekraft. Husby forteller at målsetningen om å være ledende innen samfunnsansvar og bærekraft er noe KLP Eiendom deler med moderselskapet.

– Viktige satsingsområder innen strategien er materialbruk og avfall, miljøledelse, energi og klima.

Tankegangen er ikke ny for KLP Eiendom, påpeker Husby. Gjenbruk og ombruk har vært en del av hverdagen for KLP Eiendom i mange år allerede. Forskjellen er at det nå er en mer spesifisert og uttalt strategi, og et økt fokus på temaet.  

– Blant annet har driftsteknikere hos oss gitt beskjed til sine kollegaer dersom de har hatt materialer de vet kunne benyttes til gjenbruk, i mange år allerede. Vi har bare ikke kalt det sirkulærøkonomi, forklarer Husby.

Utfordrende

I praksis har dette betydd at det som plukkes ned av material i forbindelse med for eksempel ombygginger, har blitt gjenbrukt på andre bygg, dersom dette har vært hensiktsmessig og mulig. Men praksisen har også hatt sine utfordringer. Blant annet har det vært vanskelig å holde oversikt over hva som finnes på de forskjellige byggene, og å ha bygningsmaterialer tilgjengelig når man har hatt behov for dem.

– I tillegg er flere av byggeprosjektene våre leietakertilpasninger, og her har vi liten påvirkning. Vi kan ikke kreve at leietakerne skal velge ombruk eller gjenbruk.

Digitalt hjelpemiddel

KLP Eiendom Trondheim bestemte seg derfor for å teste Loopfront, en digital plattform med fokus nettopp på ombruk av byggematerialer og inventar, drevet av et ønske om en sirkulær forvaltning av ressurser, som skåner miljøet både lokalt og globalt. Loopfronts digitale plattform for ombruk og sirkulære prosesser ble tatt i bruk for første gang i 2019, og i år lanserte de neste generasjon av plattformen. Nå tar Loopfront seg av hele verdikjeden, fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering.

– Vi ønsket å se om vi gjennom denne digitale gjenbruksplattformen kunne få bedre oversikt over det som finnes av byggematerialer og inventar internt hos oss, men også bidra til at det som kartlegges forhåpentligvis kan gjenbrukes av andre som også er tilknyttet plattformen, forklarer Jorun Iren Husby.

Overraskende funn

Loopfront ble i sommer brukt til å kartlegge materialer i ett av KLP Eiendoms kontorbygg i Trondheim. Kartleggingen ble utført av KLP Eiendom driftssjef i Trondheim, Thomas Rise Refsnes, og Marina Skanche hos Loopfront. Resultatene var både imponerende og overraskende: I løpet av den ti timer lange kartleggingen fant de totalt 1248 produkter som kunne gjenbrukes. Dette tilsvarer en besparelse på 21,5 tonn CO2 kontra det å bruke tilsvarende nye produkter. I rene kroner og øre tilsvarte det en besparelse på 1,56 millioner kroner.

Inspirere andre

Jorun Iren Husby forteller at KLP Eiendom ser på Loopfront som et spennende hjelpemiddel for å få oversikt over hvilke materialer som kan gjenbrukes. Og det gjelder ikke bare internt, forteller hun.

– Dette kan også være et hjelpemiddel i et større perspektiv, for å inspirere andre bedrifter og organisasjoner til å adoptere delingstankegangen, og slik minske fotavtrykket på miljøet. Men også internt må vi gjøre en jobb, blant annet ved at våre forvaltere og prosjektledere fremsnakker sirkulærøkonomi i sine forhandlinger med leietakere, og informerer de om hva som finnes av tilgjengelige ombruksmidler.

Jorunn.jpg
Jorunn Iren Husby, Teknisk sjef KLP Eiendom i Trondheim
Loopfront2.png
KLP_kartlegging.jpg
Loopfront4-1.png