Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Årets KTI Frokost vel gjennomført på Paleet

Årets KTI Frokost vel gjennomført på Paleet

Da er det offisielt: Hvaltorvet og Byporten kjøpesenter har noen av landets mest fornøyde leietagere og Oslo kontorforvaltning løfter seg kraftig og får hele 84,4 poeng.

På et nydelig pyntet Paleet var KLP Eiendom i år vertskap for den årlige KTI frokosten med Norsk Leietakerindeks (NLI) der bransjeledere er samlet for gjennomgang av årets kundeundersøkelse. NLI måler årlig kundetilfredshet blant leietagere av lokaler i landets forretningsbygg og kjøpesenter. Det var rundt regnet 100 bransjefolk var samlet til frokost, talere og kåringer.

Førsteplassen gikk til CC Vest med hele 90 poeng. Hvaltorvet i Sandefjord kom på andreplass med anstendige 84 poeng, mens Byporten i Oslo fikk sterke 82 poeng.

Av forretningslokaler stakk Aspelin Ramm av med førsteplassen med 90 poeng, tett etterfulgt av Mustad Eiendom på andreplass med 88 poeng og enda tettere etterfulgt av AVA Eiendom - også med 88 poeng.

Senterlederne Geir Ellefsen i Hvaltorget og Christina Dal Wæhle i Byporten ble hyllet med pris og blomster for henholdsvis andre og tredjeplass da Norsk Leietagerindeks (NLI) offentliggjorde resultatene for årets undersøkelse.  

Tidene har endret seg

– Det har vært en vesentlig utvikling innen utleie. Kundetilfredshet er mer enn lokaler i dag, sier Gunnar Gjørtz og mimrer tilbake til dagene da KLP Eiendom var Nora Eiendom, og alt en utleier trengte i hovedsak å gjøre, var å stille med nøkler til døra. 

– I dag handler det om å forstå kundens behov, møte kunden med eget driftsapparat, kundesenter og på digitale tjenester som Mitt leieforhold, forteller han. KLP Eiendom jobber systematisk med løsninger som skal forbedre leietagerne og brukernes opplevelse av byggene.

FORSTÅ BEHOV: – I dag handler god kundetilfredshet om å forstå kundens behov, forteller Gunnar Gjørtz. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)

Morten Olaisen, CEO i NEMEET melder om rekordmange selskaper med svært fornøyde leietakere i årets målinger.

– Vi liker jo alltid å si at vi har slått svenskene, og det har vi på hovedindeksen i KTI, forteller han. Mens den norske indeksen viser et snitt på 83 poeng, står den svenske på 77, sier han. 

– Vi er godt fornøyde med samarbeidet med Norsk Leietakerindeks og Morten Olaisen, sier Forvaltningsdirektør Ellen Langeggen. Det er gledelig å se at arbeidet vi legger i kundeundersøkelsen gir tydelige resultater. I starten lå vi relativt lavt, men med fokus i hele organisasjonen, samarbeid på kryss av teamene, tettere dialog med leietakere og gjennomføring av kundeundersøkelsen vært år har løftet oss.

Investere for dårligere tider

Olaisens sier han for første gang har fått e-poster fra partnere som ber han slette respondenter - fordi de har gått konkurs. Det er mye som kan tyde på at vi beveger oss inn i tøffere tider med krig i Europa, prisvekst og økende renter. Nettopp derfor kan det bli viktigere å investere i fornøyde kunder.

– Investeringer i kundetilfredshet, er en investering for dårligere tider, sier han. – Fornøyde kunder er lojale kunder, legger han til.

– Fornøyde leietagere er ikke noe som eksisterer i et vakuum. Det er noe som henger sammen med hvor fornøyde brukerne av byggene er, det henger sammen med hvor fornøyde medarbeiderne i selskapet er og hvor sterke merkevarer utleierne har klart å bygge, forteller han.

Videre forklarer Olaisen at NEMEET måler immaterielle verdier. Dette vil si leietagertilfredshet, merkevare og det neste nå blir å måle brukertilfredshet.

Å leie ut næringslokaler er en kompleks øvelse. Derfor er det viktig å måle verdien av de ulike leveransene for å sikre at man er på rett vei som utleier.