Tydelig fokus

KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vi utvikler og drifter våre eiendommer med et langsiktig perspektiv, og med vår egen driftsorganisasjon. Dette gir oss gode forutsetninger for å gjøre bærekraftige valg som vil komme våre eiere og leietakere til gode, f.eks. ved forbedret inneklima, lavt vedlikeholdsbehov, arealfleksible arealer og lave energikostnader.

Bærekraft i KLP Eiendom

KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på bærekraft. Vi arbeider med bærekraft i alle våre prosesser, tilpasset ulike fokus i henholdsvis kjøp, utvikling, drift og forvaltning av våre bygg.

Som en langsiktig eier med egen driftsorganisasjon har vi gode forutsetninger for å kunne gjøre bærekraftige valg som vil komme våre eiere og leietakere til gode, f.eks. ved forbedret inneklima, lavt vedlikeholdsbehov, arealfleksible arealer og lave energikostnader.

Vi tenker miljø når vi bygger, rehabiliterer og drifter våre bygg. Ved selv å ha ansvaret for driften av eiendommene vi eier, har vi også en større mulighet til å jobbe smart og tenke helhetlig. KLP forvalter og drifter selv over en million kvadratmeter bygg. 

For å konkretisere våre aktiviteter støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Vi systematiserer vårt arbeid med planlegging, oppfølging og rapportering kategorisert under de ni bærekraftsmålene som er spesielt relevant for eiendom:

Vi skal være åpne om vårt arbeidssett og vår påvirkning på miljø og samfunn, og deltar aktivt i ulike bransjefora og samarbeidsprosjekter, både for å lære og for å påvirke.

Vårt miljøarbeid

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.

KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i vår miljøhandlingsplan.

Vi bruker miljøklassifiseringssystemer slik som BREEAM NOR og DGNB som verktøy for å sikre en helhetlig tilnærming til de mange ulike klima- og miljøtemaene når vi bygger og gjør større rehabiliteringer, og vi tester også ut bruken av BREEAM In-Use som verktøy for miljøledelse i eksisterende bygg.

Samfunnsansvar

For KLP Eiendom er det viktig å utvikle eiendommer og byggeprosjekter som er til gode for mennesker og samfunnet, og noe som er økonomisk bærekraftig.  Schouskvartalet er ett eksempel på en viktig kulturskatt som vi forvalter og tilrettelegger for at det er et viktig kulturtilbud for byens innbyggere. 

KLP har ansvar for å trygge pensjonen til dem som utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet og tar vare på alle oss andre. Derfor bruker vi makten som ligger i de 700 milliardene vi forvalter til å kreve en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn.

eufemia_web

Bærekraftige bygg

Vårt mål er å tilby fleksible og attraktive lokaler som man kan trives i, samtidig som klimaavtrykket holdes så lavt som mulig. Visste du at KLP Eiendom har bygget verdens mest miljøvennlige kjøpesenter?  Les mer om hvordan vi utvikler bærekraftige bygg for fremtiden.

Våre bygg