Åpner Oslo opp!

Miljøvennlig bygg for fremtiden

BG14B er både et byggeprosjekt og et bærekraftsprosjekt som tar mål av seg å bidra til styrkingen av Oslo som grønn hovedstad og Oslo S som landets viktigste knutepunkt

Det er et overordnet mål for KLP å bygge miljøvennlige bygg, og å ta samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling av samfunnet og i områdene hvor vi har våre eiendommer.

BG 14 b vil bli et flott og hypermoderne prosjekt som bygger opp under samtlige av Bygg 21 sine ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Vi skal bygge fossilfritt, samtidig skal vi være kostnadseffektive både i bygge- og driftsfase.

BG 14 b åpner byen

BG 14 b ligger på Norges viktigste knutepunkt, Oslo S, med umiddelbar nærhet til all offentlig kommunikasjon. Flytogterminalen med direkte transport til Gardermoen hvert 10. minutt er nærmeste nabo.

Vi bygger i høyden og åpner opp nye byrom i forskjellige nivåer til beste for byen. BG 14 b blir en ny port inn til Oslo S og fremtidig bussterminal. Vi forlenger eksisterende underjordiske gangarealer fra Oslo S og T-banen inn i vårt bygg.

Bygget reduserer dagens fotavtrykk på tomten med 50 %, og gir Oslo nye grøntareal og hyggelige områder med butikker, cafeer og restauranter.  BG 14 b binder sammen øst og vest, og gir nye vertikale forbindelser mellom Schweigaardsgate og Fjordbyen. KLP vil åpne elveløpet og forsterke Akerselvas viktige tilstedeværelse i bybildet.

Moderne bygg i hjertet av Oslo

BG 14 b blir et moderne kontor- og konferansehotellbygg, med tillegg av handel, servicetjenester og restauranter. Eiendommen vil ha smarte digitale løsninger til beste for kunder, besøkende og miljø.

"Food Court" med tilknyttede arealer tilpasset ulike arbeidsoppgaver og former for samhandling skal bidra til puls og energi i bygget og mot byen, til alle døgnets tider.

Arkitektene i reguleringsfasen er Kristin Jarmund Arkitekter, C.F. Møller og Rodeo arkitekter.

 

Fakta

Eier: KLP Eiendom

Adresse: Biskop Gunnerus gate 14 b

Areal: ca. 100.000 kvm

Innhold: Kontor, hotell, konferanse, Food Court og butikker

Planlagt byggestart: 2022

Planlagt ferdigstillelse: fra 2026

Arkitekter: Kristin Jarmund arkitekter, C.F. Møller arkitekter og Rodeo arkitekter

Miljøambisjoner: Internasjonalt forbildeprosjekt innen miljø og bærekraft

Sertifisering: BREEAM Excellent

Kontaktperson

Eskild Rolstad mobil: 414 572 61 Send e-post

BG14B Toppen.jpg
BG14B 3.PNG
bg14b.PNG
BG14B 4.PNG

Kontaktperson

OSLO 2017109
Portrettfoto: KLP
Foto: nyebilder.no

Eskild Rolstad

Utviklingsdirektør KLP Eiendom

Tlf: 41 45 72 61

Send e-post