Nominasjonsrundene er nå avsluttet og syv driftsteam har gått videre til neste runde

Team KLP Eiendomsdrift Trondheim er et av driftsteamene som går videre etter at nominasjonsrunden nå er avsluttet.

– KLP Eiendomsdrift-Trondheim har gjennom flere år hatt fokus på miljø og bærekraft, og i 2018 etablerte vi vår strategiske ambisjon som vi jobber etter hver eneste dag:

 «Teknisk avdeling skal bidra til effektiv og optimal drift, hvor vi leverer et av landets beste driftskonsept og service», sier teknisk sjef Jorunn Iren Husby ved KLP Eiendom.

 – Og det er derfor svært gledelig å nå være nominert til årets grønne driftsteam – som er en kåring for driftsteam i hele landet, sier hun.

– Vi har stort fokus på kontinuerlig forbedring og optimalisering av vår leveranse, i tillegg til daglig fokus på våre leietakeres behov, sier hun og legger til at engasjementet for å drive bærekraftig i teamet er stort.

– Dette gjelder alt fra valg av teknologi i rehabilitering og ombygginger til energieffektive løsninger ved utskiftinger og vedlikehold. Som et ledd i vår strategiske ambisjon har vi styrket kompetansen direkte mot bærekraftig drift av bygninger, og ser at dette både inspirerer til økt fokus og aktivitet hos driftsteknikere og driftssjefer.

– Fremtidens eiendomsforvaltning vil bli mer digitalisert, og grønn eiendomsdrift er allerede et begrep – helt i tråd med vår ambisjon, sier Husby.

– Vi bør ha gode sjanser for å vinne, sier driftsingeniør Snorre Almås i KLP Eiendom. Teamet som til slutt stikker av med prisen skal ha utmerket seg spesielt gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg.

– Vi har hatt svært høyt fokus på bærekraft og miljø. Der har vi vært langt fremme i årevis, sier Almås. Driftsingeniøren har lang fartstid innen bærekraftig byggdrift, blant annet som ENØK-konsulent.

– Vi jobber stadig med å forbedre miljøprestasjonene gjennom driften av våre bygg. Dette kan blant annet dreie seg om å finjustere klima- og energianlegg. Ved nyinstallasjon bytter vi ut gamle karbondrevne anlegg til mye mer miljøvennlige alternativer. Vi jobber også med kompetanseheving av våre driftsteknikere gjennom både nettkurs og fysiske kurs. Det er også viktig at vi har med oss leietagerne. Derfor jobber vi blant annet med kunnskapsheving og bevisstgjøring om kildesortering gjennom våre leietagermøter. Vi har stort fokus på å få opp sorteringsgraden, sier han.

Almås legger til at KLP Eiendom er i ferd med å installere hele 15 solcelleanlegg på takene til noen av eiendommene i Trondheimsområdet.

– Vi har allerede solcellepaneler på tre av byggene og dette vil bidra med å redusere energiforbruket betraktelig, sier han.

Alle de syv finalistene vil nå få besøk av juryen for en grundigere gjennomgang. Vinneren blir kåret under Årets grønne driftskonferanse som avvikles 29. oktober.

De andre nominerte er Entra ASA: (Team Oslo Vest), Höegh Eiendom (Team Höegh), Citycon Norway (Team Storbyen Kjøpesenter), DNB Næringseiendom AS (Team DNB Bjørvika), DNB Næringseiendom AS (Team Folke Bernadottes vei 40), Coor Service Management/Storebrand Eiendom (Team Lysaker Torg 5, 15 og 25).