Se andre Kontorer og næringslokaler

"Lyngården" - nytt signalbygg langs Omkjøringsveien

Adresse Brøsetveien 166
Areal 263 - 2725 kvm

Beliggenhet

Bygget er blitt et signalbygg langs Omkjøringsveien/E6 med meget gode profileringsmuligheter. Sentralt plassert med tanke på å kunne nå alle deler av byen innen en radius på ca 10-15 min.

Umiddelbar nærhet til flybuss og kommende metrobusstrase (holdeplass) Voll Studentby og Moholt.

Eiendommen

Lyngården" er et nytt kontorbygg som består av BTA ca. 9.925 m2 kontorareal for utleie over 5 etasjer og BTA ca. 3.600 m2 kjeller, som i i hovedsak er P-kjeller og lager. Bygget vil huse ca 450 arbeidsplasser.

Beliggenheten byr på flott utsikt nordover mot fjorden og Fosen, men også mot nærområdene. Det vil bli flott opparbeidet grøntareal/park på framsiden av bygget mot Brøsetveien.

Bygningskroppen utgjør i seg seg selv en støyskjerm for nabolaget, og godt isolerte fasader og vinduer vil sørge for et rolig og godt arbeidsmiljø innendørs.

Sikksakk-formen i grunnplanen har gitt bygget tilnavnet ”Lyngården”. De to knekkene i hovedformen  vil være et blikkfang med god profilering mot E6. 

Kantinen vil være lokalisert i byggets toppetasje (5. etg), og med en spektakulær tilhørende takterasse vil det bli en fantastisk utsikt utover fjorden og Fosenalpene. I tilknytning til kantinen vil det etableres et felles møterom med kapasitet for inntil 40 personer.

Bygget vil ha en meget god parkeringsdekning med ca 110 parkeringsplasser på bakkeplan og ca 130 parkeringsplasser i p-kjeller, totalt ca 240 parkeringsplasser. Ca 160 innvendige sykkelparkeringsplasser med egen sykkeldusj og tilhørende garderobefasiliteter og tørkerom.

P.t er ca 60% av kontorarealene utleid og byggingen er godt i gang med ferdigstillelse pr 01.04.2019. Leietakere som har signert i bygget er Microchip Technology Norway AS, SpareBank 1 SMN/Eiendomsmegler 1 og SpareBank 1 Regnskapshuset, Schneider Electrics Norge AS, NCC Norge AS og Itema AS.

Lokalene

Interiør i lokalene vil som utgangspunkt være:
Kontorer og møterom benyttes systemvegger med glassfronter mot transportsoner og tette skillevegger mellom kontorer.
- Faste skillevegger og innside yttervegger er gipsplatekledt med malt overflate.
- Kvalitet på system- og innervegger med hensyn til lydmessige forhold, dimensjoneres i henhold til krav i Byggeforskriftene.
- Vegger i toaletter og våtrom utføres med overflate av keramiske fliser.
- Transport- og midtsoner i utleiearealer har demonterbar, nedforet systemhimling av mineralullplater.
- For ivaretakelse av bl.a. akustikk- og BREEAM-krav vil leietakere få et utvalg forhåndsdefinerte belegg å velge mellom (teppe- eller banebelegg).

- Lokalene er primært tilpasset kontorformål, men rommer også mulighet for noe mer "utadrettete" virksomheter i 1. etg.

P.t. er ca 60% av kontorarealene utleid, og følgende arealer er fortsatt tilgjengelige:

  • 2. etg: BTA ca 2 462 kvm inkl andel fellesarealer. Arealet kan deles i mindre enheter fom. ca 700 - 2462 kvm. Hele etasjen er dimensjonert for inntil ca 150-160 arbeidsplasser.
  • 4. etg:  BTA ca   263 kvm inkl andel fellesarealer. (Dimensjonert for inntil ca 12-16 arbeidsplasser.)

Standard

- Bygget vil bli oppført etter BREEAM-Nor klassifisering "Very Good" og ha energiklasse min. A, TEK 17.

- Det etableres planløsninger som gir god fleksibilitet i fordeling av møterom, cellekontor og åpne kontorlandskap, og det vil være godt med gjennomlys gjennom lokalene mtp. byggets utforming.

- Vertikalkommunikasjon i bygget fordeler seg på tre trappe-/heisrom fordelt på bygningsfløyene. 

- Både bygningsmessig utførelse og løsninger for tekniske installasjoner legger til rette for stor fleksibilitet. Det er lagt opp til et modulbasert byggesystem – slik at bredden på kontor hovedsak følger modulbredder på 24 m og akseavstand på 7,2 m. Dette muliggjør fleksibilitet mtp rominndeling, automatikk for tekniske anlegg, krav til dagslys og utsyn.

 

Kontaktperson

Kine Kkolgrov Fossen Kine Kolgrov Fossen Mobil: 93287880

Beliggenhet

Vis større kart