Se andre Kontorer og næringslokaler

Ladebekken 17

Adresse Ladebekken 17
Etasje 2. etg 303 kvm kontor
3. etg 378 kvm kontor
Areal 303 - 378 kvm kontor

Beliggenhet

Sentral og bynær beliggenhet på Lade ca 2 km øst for Solsiden / sentrum, like ved kjøpesenteret City Lade. Umiddelbar nærhet til naturen og Ladestien. God offentlig kommunikasjon og lett tilgjengelig med bil. Busstopp like ved eiendommen.

Området er i stor vekst og det er i dag stor boligutbygging på Lade. Ila Lilleby skal bygges ut til boliger og Ladebekken forlenges ned til Strandveien, noe som vil gi adkomst både fra Jarleveien og Strandveien.

Eiendommen

Eiendommen er på totalt ca 3.823 kvm med 4 kontoretasjer. Store gulvflater med over 1.000 kvm pr etasjeplan fra 2. til 4. etg. Ideelt for større leietakere som ønsker hele sin virksomhet på ett plan, med mulighet for 50-60 arbeidsplasser pr plan avhengig av valg av kontorløsning.

Eiendommen har meget god mulighet for selskapsprofilering mot Jarleveien. Bygget har innvendig bil- og sykkelparkering i parkeringskjeller med heistilgang direkte til lokalene. Gjesteparkeringsplasser og flere parkeringsplasser for leietakere i umiddelbar nærhet v/Lade kirke. Ferdig utrustet klatrevegg på 9 m.  Bygget fikk nye garderober/dusj våren 2015, perfekt for spreke syklister. Tilgang til felles møterom/kjøkken med uteplass. Nærhet til kjøpesenter, bydelspark og andre fasiliteter.

Lokalene

Ledige lokaler:

  • 2. etg: BTA ca 303  m², nyoppussede lokaler med særpreg, åpent landskap, 2 cellekontorer, 5 møterom. 2 stillerom Kontorlokaler med direkte tilknytning til lager/showroom på samme etasjeplan. Lokaler tilpasset for inntil ca 50-60 arbeidsplasser. Lokalene kan vurderes delt opp i noe mindre enheter
  • 3. etg: BTA ca 378 

Lokalene fremstår som lyse og innbyr til stor fleksibilitet. Nyere gulvbelegg, system/kontorinnredning og belysning. Nyere klimaanlegg med ventilasjonskjøling. 

Parkeringsplasser kan tilbys innendørs i egen parkeringskjeller (inntil 28 p-plasser). Totalt 52 sykkelparkeringsplasser i parkeringskjeller.

Bygget gir rom for fleksible kontorløsninger, med mulighet for å vokse inn i bygget. Det vektlegges å kunne tilby leietaker en kontorløsning som best mulig ivaretar bedriftens behov, og kan tilpasses leietakers ønsker

Adkomst

Adkomst via Jarleveien og Ladebekken.

Standard/Tekniske opplysninger

Bygget ble i 2003 tilnærmet totalrehabilitert, og har nyere ventilasjonsanlegg med ventilasjonskjøling og gode luftmengder.

Samtlige vinduer i bygget skiftet vår/sommer 2013, sammen med elektronisk styrt solavskjerming.

Nye garderober/dusj etablert vår 2015 med enkel tilgjengelighet fra innvendig sykkelparkering.

Bygget holder generelt en god teknisk standard.

Andre fordeler

Det er muligheter for innvendig parkering i parkeringskjeller med heistilgang direkte til lokalet. Ferdig utrustet klatrevegg på 9 m.

Kontaktperson

Kine Kkolgrov Fossen Kine Kolgrov Fossen Mobil: 93287880

Beliggenhet

Vis større kart