Vi fortsetter det gode samarbeidet med Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og jobber for å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn. KLP Eiendom er opptatt av å skape gode løsninger som bidrar til at byggene våre etterlater seg minst mulig "klimafotavtrykk", og å tilrettelegge for at våre leietakere kan drive sin virksomhet så miljøvennlig som mulig.

Publisert 15.09.2016

På Fornebu S, verdens mest miljøvennlig kjøpesenter, er vi ekstra opptatt av å være en ressurs og en god møteplass for våre naboer i alle aldre i lokalmiljøet på Fornebu. Derfor er det naturlig at vårt samarbeid med Miljøagentene har hovedsete på Fornebu S. Lørdag 10. sept arrangerte vi Barnas Miljødag i fellesskap på Fornebu S, og det var en fin ramme for å signere en ny samarbeidsavtale. I løpet av arrangementet meldte 14 barn seg som nye Miljøagenter. Disse, sammen med dem som allerede er medlemmer på Fornebulandet, håper vi kan være nok til å starte et lokallag av Miljøagentene på Fornebu. Lokallaget vil ha tilholdssted på kjøpesenteret, og en av oppgave vil være å passe på at senteret forsetter å sette energi og miljø høyt på agendaen.

– En samarbeidsavtale mellom et kjøpesenter og en miljøvernorganisasjon kan kanskje virke rart på noen, men dette er et partnerskap som Miljøagentene er stolte av å vise fram! Med sin innovative og synlige miljøprofil setter Fornebu S klima og miljø på dagsorden. Miljøagentene får med dette reell innflytelse på senterets miljøprofil, noe som kan være lærerikt for både senter og barna, uttaler Are Waage som er daglig leder i Miljøagentene.

Miljøagentene på Fornebu