Se andre Kontorer og næringslokaler

Ulvenveien 75 B

9974 kvm kontor og lager

Adresse Ulvenveien 75B
Areal 10.000 kvm kontor og lager, kombinasjonslokaler

Ulvenveien 75B befinner seg på Økern i bydel Bjerke langs Ring 3. Eiendommen består av et logistikkbygg over én etasje med 8 kjøreporter og 4-6 meter takhøyde. I tillegg er det en kontorfløy på eiendommen over tre etasjer.

KLP Eiendommer besitter fra før festetomtene som ligger rett nord og sør for den aktuelle eiendommen.

Kontaktperson

Portrett Henriette Haaland Henriette Haaland Mobil: 993 58 362