Se andre Kontorer og næringslokaler

Munkedamsveien 35

Kontorlokaler

Adresse Munkedamsveien 35
Etasje 11
Areal 14.600 kvm kontor

Munkedamsveien 35 er oppført i 1934 etter tegninger av arkitektene Aasmund Kolseth og Edgar Martin. Eiendommen huset Grøndahl & Søn Trykkeri frem til 1977, ble deretter totalrehabilitert og konvertert til kontorbygg.

Bygningen er «V»-formet og betår av en fløy langs den gamle jernbanelinjen («Vestbaneallèn») som ble nedlagt på midten av 1980 tallet. Den andre fløyen går parallelt med Cort Adelersgate. Fløyene henger sammen i fronten med fasade og inngangsparti mot Munkedamsveien.

I 1985 ble eiendommen påbygget med en ny 8. etasje. I forbindelse med rehabilitering av utvendige fasader og vindusutskifting i 1992, ble det samtidig påbygget et «tårn» mot Munkedamsveien bestående av en liten 9. og 10. etasje. Om byggets arkitektur har byantikvaren uttalt; «Bygget preges av et eklatant eksempel på den rene funksjonalistiske stil».

Høsten 2010 ble fasaden på ny rehabilitert og gitt ny «identitet» med ny farge og ny fasadebelysning. Samtidig har inngangsparti og fellesarealer samt hoveddelen av kontoretasjene blitt oppgradert og ombygget til representativ og moderne kontorstandard.

Eiendommen er beliggende ved selve innfartsåren til sentrum vest, ved krysset mellom Munkedamsveien, Cort Adelers gate og Dokkveien.

 

Kontaktperson

Portrett Asbjørn Løken Asbjørn Løken Mobil: 41246689