Unikt samarbeid for bylogistikk i Oslo

KLP har store planer for Postens gamle brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14b ved Oslo S. Her bygger vi et miljøbygg og et åpent, grønt byrom skapt for hygge og trivsel for alle som bor, jobber eller ferdes i området.

Daglig leder Heidi Foss i Norsk Mose & Design og teknisk sjef Jostein Bratten i KLP Eiendom.

Daglig leder Heidi Foss i Norsk Mose & Design og teknisk sjef Jostein Bratten i KLP Eiendom.

Mens vi venter på å komme i gang med planene våre har vi dekket deler av den brune fasaden på det gamle bygget i grønn mose og en resirkulerbar grønn duk. Dette gjør vi for å markere Oslos miljøhovedstadsår. I tillegg samarbeider vi med gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells og post- og logistikkselskapet Bring, for et renere bymiljø. Prosjektet heter Elskede by og er helt nytt for Oslo.

 

Samarbeidsprosjekt

I samarbeidsprosjektet vil Biskop Gunnerus gate 14b ved Posthuset og Oslo S fungere som en logistikksentral for alle næringsdrivende som holder til i sentrum. Her leverer Bring varer som lastes over på elektriske varebiler, som kjører varene ut til butikkene. I stedet for å kjøre tomme fra butikkene, som en vanlig varebil ville gjort, tar den samme elektriske varebilen med seg avfall fra butikken. Dette fraktes tilbake til lageret i BG14b. Her sorteres avfallet over i gjenvinningsbilene til gjenvinningsentreprenøren Ragn Sells, som deretter frakter det ut av byen.

På denne måten slipper vi store varebiler og avfallsbiler som bråker og forurenser i sentrum, og Oslo sentrum blir et bedre sted å bo, jobbe og leve, med færre biler og mindre støy i bygatene. Sammen tar vi det første steget mot et bedre og mer behagelig bymiljø.

 

 

Du kan lese mer om Elskede by og KLPs ambisjoner for Biskop Gunnerusgate 14 b her.