Nytt signalbygg klar til innflytting

Fredag overtar KLP Eiendom Lyngården på Moholt i Trondheim fra entreprenøren NCC. Eiendommen er allerede nesten fullt utleid.

Lyngården

Lyngården på Moholt i Trondheim.

Solceller, grønne tak, takterrasser, sykkelservice, el-sykkelladere, og digitale kontorer er blant kvalitetene som 450 ansatte kan nyte godt av i bygget.

- Jeg er veldig glad på vegne av våre leietakere som får jobbe i et så flott og smart bygg med masse kvaliteter. Et miljøbygg for fremtiden som vi er kjempestolte av, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal i KLP Eiendom Trondheim.

Miljøambisjoner

Som en av Nordens største eiendomsaktører innen utvikling, drift og forvaltning, har KLP Eiendom ambisiøse miljøkrav. Bærekraft og samfunnsansvar er viktige grunnpilarer i alt KLP eiendom utvikler, og det er krav om både energireduksjon og BREEAM-sertifisering av nye bygninger i porteføljen.

- Flere prosjekter som Lyngården på Moholt kan bidra til at byggesektoren halverer klimagassutslippene innen 2050. Sammen med innovative samarbeidspartnere, som har like høye bærekraftsambisjoner som oss selv, kan vi utgjøre en forskjell, sier Havdal.

Bygg med humør

Prosjektdirektør Ulf Haugen i KLP Eiendom Trondheim er godt fornøyd med samarbeidet med entreprenøren NCC, arkitekten Pir II og alle underleverandørene - helt fra planleggingsfasen til ferdigstillelse og prøvedrift.

- Det er morsomt å ferdigstille Lyngården, som foreløpig siste bygg i en lang rekke av miljøbygg KLP har bygget her i Trondheim. Lyngården nøyer seg jo ikke med bare å være bærekraftig, det har humør også. Det skifter fasadefarge med temperaturen, og markerer merkedager som rosa sløyfe, påske, jul osv. med tilpasset fasadefarger, sier Haugen.

Nesten helt utleid

Lyngården er over 70 prosent utleid med flere leietakere innen finans og ny teknologi. En av leietakerne er Microchip Technology Norway.

- Som et ledende globalt teknologi selskap stiller vi store krav til våre leverandører og KLP har imøtekommet våre krav til laboratorier og arbeidsmiljø på en meget god måte. I Lyngården har vi fått lokaler hvor vi vet at våre 130 ansatte vil glede seg til å gå på jobb hver morgen sier Øyvind Strøm, direktør i Microchip.

Leietakere

Microchip Technology Norway, Sparebank1 SMN, SpareBank 1 Regnskapshuset, EiendomsMegler 1, Schneider Electrics Norge, NCC Norge, Itema, Abchus og Rett-Hjem.

Fakta om eiendommen

  • Lyngården ligger sentralt på Moholt i Trondheim. Med mulighet for 450 arbeidsplasser fordelt på 14 000 kvadratmeter over fem etasjer, er Lyngården et av de større byggene KLP Eiendom har utviklet i området.
  • Lyngården er det første bygget i Trondheim bygget etter TEK17-forskriftene som angir myndighetenes krav til byggverk.
  • Bygget er miljøsertifisert etter Europas ledende miljøsertifiseringsystemer, og har energiklasse A og passivhus-standard.
  • Byggeprosjektet har hatt en kildesorteringsgrad på over 90 prosent.

Prosjektbeskrivelse: Kontorbygg
Byggetid: sept. 2017 - apr. 2019
Byggherre: KLP Næringsbygg Trondheim v/KLP Eiendom
Entreprenør: NCC Norge
Arkitekt: PIR II
Størrelse: 14 000 kvadratmeter BTA, fem etasjer
BREEAM-sertifisering: Very Good
Smartbygg: Behovstyrt ventilasjon, varme og lys, energistyring og sikringsmåling, berøringsfrie skjermer for styring av lys, varme, solskjerming, adgangskontroll, fullintegrert SD-anlegg basert på IP-nett, dagslyssensorer, vindmålere, bevegelsesstyring

 

BREEAM-NOR er Europas ledende miljøsertifiseringssystem som måler byggets bærekraftskvaliteter. Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet og fremmer bygg som er bra for helse og trivsel, med lavest mulig miljøfotavtrykk.
KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom.

For mer informasjon kontakt

Adm. dir. i KLP Eiendom Trondheim Ruth Hege Falch Havdal: Tlf. +47 911 42 585

Prosjektdirektør i KLP Eiendom Trondheim Ulf Haugen: Tlf. +47 996 00 996