Nytt kunde og miljøsenter

KLP Eiendoms årlige kundeundersøkelser er et viktig verktøy i vårt arbeid med å forbedre oss. Vi er svært opptatt av at du, som vår kunde, skal være fornøyd med leieforholdet. KLP Eiendoms nyopprettede Kunde og miljøsenter, er et direkte resultat av fjorårets kundeundersøkelse. Vi har fått tilbakemeldinger på at vi kan bli raskere på oppfølging av saker som meldes inn til oss, og dette har vi tatt på alvor. Kontakt: kundeogmiljosenter@klpeiendom.no

God kundeservice fører til trygghet, trivsel og lojalitet. For å komme enda tettere på våre kunder, søker vi en mer helhetlig kundeopplevelse ved å behandle alle henvendelser fra både Trondheim og Oslo via vårt kundesenter. Dette innebærer at riktig avdeling raskt mottar henvendelsen, og at responstiden går ned.

KLP Eiendom har en minimumsmålsetting på henvendelser via e-post, som sier at du skal ha fått en tilbakemelding innen 24 timer om at saken er mottatt, hvem som løser saken og hvor lang behandlingstid som forventes. Ved akutte hendelser tas det direkte kontakt med vårt driftspersonell eller vakttelefon.

KLP Eiendom er et tydelig verdibasert selskap. Våre kjerneverdier er åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. Vi skal skape møteplasser der folk trives.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål enten via din service mail eller døgnåpen

telefon 23 08 08 14.

Mvh hilsen Marlin Kleven Jakobsen, Driftssjef for Kunde og Miljøsenter.

kunde og miljøsenter