ROM - Kontorfellesskap fra KLP Eiendom

Markedet for kontorutleie utvikler seg

Genser ROM

KLP Eiendom har drevet med kontorfellesskap siden 2012. Først ut var Pilestredet 75c som ble umiddelbar suksess. Populariteten skyldes urban plassering på Bislet, et rustikt og kreativt bakgårdsmiljø med gammel industribebyggelse og sist, men ikke minst, faste leiepriser og stor fleksibilitet på leietid.

Etter den første spede starten har KLP utvidet på flere eiendommer. KLP leier nå ut totalt 6 100 m2 kontorfellesskap i egen regi, og utvider på flere eiendommer. Det tilbys også kontorfellesskap på våre eiendommer via andre aktører. Noen som rene leietakere hos oss, andre samarbeider med oss på ulike former for «profit share» løsninger.

 

I ROM du kan jobbe for deg selv, sammen med andre

-KLP Eiendom er nå blitt en såpass stor tilbyder av kontorhotell at vi har hatt behov for å etablere et konsept med eget navn og profil, og valget falt på naturlig på ROM forteller Forvaltningsdirektør Ellen Langeggen. Ifølge tall fra SSB utgjør virksomheter med under 5 ansatte hele 51 % av alle virksomheter med egne ansatte i Oslo. Vi ser også et arbeidsliv i endring med ønske om større fleksibilitet for hele eller deler av organisasjonen, fortsetter hun. Dette markedet er kommet for å bli og vi ønsker å være en solid og profesjonell tilbyder av lokaler, også i segmentet for mindre aktører og startups. Her ser vi for oss utvikling av produktet over tid i tråd med kunders behov. Samtidig er vi ikke blinde for den økte risikoen som ligger i nevnte fleksibilitet. Vi legger derfor virksomheten inn i et eget selskap for å samle innsikt og nøkkeltall over tid.

KLP Eiendom ROM AS vil være formell utleier av ROM.