Viser lokaler

Logo felles ROM

ROM - Et konsept for kontorfellesskap fra KLP Eiendom

ROM kontorfellesskapet har løsninger spesielt rettet mot småbedrifter og startups.

Om ROM kontorfelleskap