Kjøpesentre i Oslo

Hvaltorvet

Hvaltorvet

Torget 7
3210 Sandefjord
Organisasjonsnr:

Tlf senterkontor: 33 46 28 66
e-post: geir.ellefsen@klp.no
web: www.hvaltorvet.no

Byporten Shopping

Byporten Shopping
Jernbanetorget 6
0154 Oslo
Organisasjonsnr: 954 378 004

Tlf senterkontor: 23 36 21 60
e-post: byporten@byporten.no
web: www.byporten.no

Fornebu S

Fornebu S
Snarøyveien 55
1364 Fornebu
Organisasjonsnr: 992 097 671

Tlf senterkontor: 23 08 08 12
e-post: fornebu-s@klp.no
web: www.fornebu-s.no

Glasmagasinet

Glasmagasinet
Stortorvet 9
0155 Oslo
Organisasjonsnr: 951 131 148

Tlf senterkontor: 22 82 23 00
e-post: glasmagasinet@klpeiendom.no
web: www.glasmagasinet.no

Paleet Oslo

Paleet Oslo
Karl Johans gate 37 / 43
0162 Oslo
Organisasjonsnr: 956 856 345

Tlf senterkontor: 23 08 08 11
e-post: christina.dal.waehle@klp.no
web: www.paleet.no