Kontaktpersoner

Kontakt KLP Eiendom

Se oversikten over våre kontaktpersoner nedenfor, eller ring KLP Eiendom Oslo på telefon 55 54 85 00.

Ledelse

 

Gunnar

Gunnar Gjørtz
Administrerende direktør
Tlf: 55 54 85 00

 

gunnar.gjortz@klpeiendom.no

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

 

ellen.langeggen@klpeiendom.no

Økonomidirektør

Gorm Gudim
Økonomidirektør
Mob: 90 67 26 16

 

gorm.gudim@klpeiendom.no

Christopher Raanaas

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning 

Konsituert Direktør Kjøpesenterforvaltning
Mob: 90 83 18 82

 

christopher.raanaas@klpeiendom.no

Utviklingsdirektør

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

 

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Investeringsdirektør

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72

 

tov.sonsterud@klpeiendom.no

Egil

Egil Brækken
Direktør IT og Digitalisering
Mob: 91 88 56 23

 

egil.braekken@klp.no

Utvikling

 

Utviklingsdirektør

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

 

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Christian Ekeli

Christian Ekeli
Eiendomsutvikler
Mob:99 59 92 74

 

christian.ekeli@klpeiendom.no

 

Investering

Investeringsdirektør

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72

 

tov.sonsterud@klpeiendom.no

Elias

Elias Marcelo Bøkman
Analytiker

Mob: 41 33 26 41

 

Elias.Marcelo.Bockman@klp.no

Hotell

Christopher

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning
Mob: 90 83 18 82


christopher.raanaas@klpeiendom.no

Kontorforvaltning

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

 

ellen.langeggen@klp.no

 

 
Øyvind Oxholm Meisingset

Øyvind Oxholm Meisingset
Utleiesjef
Mob: 90 75 45 97

 

oom@klp.no

 
Einar Kvien

Einar Kvien
Eiendomssjef
Mob: 97 79 92 28

 

einar.kvien@klp.no

Byporten
Drammensveien 288
Biskop Gunnerusgt. 14b
Odd Edvard Lund

Odd Edvard Lund
Eiendomssjef
Mob: 93 08 39 09

 

odd.edvard.lund@klp.no

Akersgata 64-68
Ibsenkvartalet
Henriette Haaland

Henriette Haaland
Eiendomsforvalter
Mob: 99 35 83 62

 

henriette.haaland@klp.no

Brynsengveien 10
Drammensveien 144
Prinsensgt. 7-9
Ulvenveien 75
Wergelandsveien 1-3
Festetomter
Hilde Marie Juliussen

Hilde Marie Juliussen
Eiendomsforvalter 
Mob: 45 47 23 13

 

hilde.marie.juliussen@klp.no

Lysaker Torg 35
Lysaker Torg 45
KLP bygget med Barcode basement
 
Harald

Harald Drager
Eiendomsforvalter
Mob: 90 60 59 21

 

harald.drager@klp.no

Schous- Trondheimsveien 2

Stensberggata 25-27 (Holbergs terrasse)

Stensberggata 26-28

Oslo MET

Jens Erik Bjørlin

Jens Erik Bjørlin
Eiendomsforvalter
Mob: 98 63 17 12

 

jens.erik.bjorlin@klp.no

Glasmagasinet
Universitetsgt. 8
Hansteensgate 2
Bergerveien
Paleet Karl Johansgate
Akersgata 55
Asbjørn Løken

Asbjørn Løken
Eiendomsforvalter 
Mob: 41 24 66 89

 

asbjorn.loken@klp.no

Lensmannslia 4
Pilestredet 75C
Munkedamsveien 35

Tjuvholmen Allè 16

Tonje

Tonje Holm-Fischer
Eiendomsforvalter
Mob: 905 11 446

 

tfi@klp.no

Citypassagen (Akersgt 47,49 og Pilestredet 8)
Schweigaardsgate 17-19, 21 og 23
Dronning Eufemiasgate 71 (Eufemia)
Linn Eriksen Løken

Linn Eriksen Løken
Markedskonsulent
Mob: 99 05 08 08

 

linn.eriksen.loken@klp.no

 
Eirik Langaard Jensen

Eirik Langaard Jensen
Teknisk Tegner
Mob: 91 33 18 49

 

eirik.langaard.jensen@klp.no

 
Thomas Andersson

Thomas Andersson
Utleiemegler
Mob: 92 29 00 00

 

thomas.andersson@klp.no

 
Ida

Ida Grønli Gran
Utleiemegler
Mob: 473 31 502

 

ieg@klp.no

 

Kjøpesenter

Christopher Raanaas

Christopher Raanaas
Konsituert Direktør kjøpesenterforvaltning
Mob: 90 83 18 82

 

christopher.raanaas@klpeiendom.no

Carl Christian Petersen

Carl Christian Petersen
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 90 72 23 01

 

carl.christian.petersen@klpeiendom.no

Kjersti Aanerud Hamre

Kjersti Aanerud Hamre
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 92 48 55 55

 

kjersti.aanerud.hamre@klpeiendom.no

Gordana Storsveen

Gordana Storsveen
Eiendomsforvalter - kjøpesenter
Mob: 92 03 67 79

 

gordana.storsveen@klpeiendom.no

Markedskonsulent

Susanne Seel Bahr
Eiendomsforvalter (Permisjon)
Mob: 99 57 21 17


susanne.seel.bahr@klpeiendom.no

Liv Marit

Liv Marit Øvreness

Eiendomsforvalter

Mob: 90 12 31 40

lov@klp.no

Markedskoordinator

Elisabeth Selvik Hjelle
Senterleder - Fornebu S
Mob: 92 09 48 22


elisabeth.selvik.hjelle@klp.no

Senderleder

Anja Løvåsen
Senterleder - Glasmagasinet
Mob: 95 42 95 14


anja.lovasen@klpeiendom.no

Senterleder

Elisabeth Tapio Jensen
Senterdirektør - Byporten
Mob: 92 05 40 92


elisabeth.jensen@klpeiendom.no

Christina

Christina Dal Wæle

Senterleder - Paleet

Mob: 913 30 269

 

cdw@klp.no

Markedskoordinator

Anette Øyehaug
Markedskoordinator - Paleet
Mob: 97 11 82 95


anette.oyehaug@klpeiendom.no

Markedskoordinator

Ingeborg Hommelstad
Markedskoordinator - Byporten
Mob: 93 83 91 94


ingeborg.hommelstad@klp.no

Pål Gravdahl

Pål Gravdahl
Markedskoordinator - Fornebu S
Mob: 90 40 00 77

 

pal.gravdahl@klpeiendom.no

Geir Ellefsen

Geir Ellefsen
Senterleder - Hvaltorvet
Mob: 90 00 65 68
 

geir.ellefsen@klp.no

Inger Anne

Inger-Anne Hem-Andersen

Markedskoordinator - Hvaltorvet

Mob: 98 25 67 72

 

inger-anne.hem-andersen@klp.no

 

Økonomi

 

Økonomidirektør

Gorm Gudim
Økonomidirektør
Mob: 90 67 26 16

 

gorm.gudim@klpeiendom.no

Økonomidirektør

Rolf Ilseng
Konsernregnskapssjef
Mob: 91 80 45 83

 

rolf.ilseng@klpeiendom.no

Espen Almvik

Espen Almvik
Økonomisjef Innland
Tlf: 95 17 33 83

 

espen.almvik@klpeiendom.no

Økonomidirektør

Atle Høgberg
Økonomisjef Utland
Mob: 92 44 99 06

 


atle.hogberg@klpeiendom.no

Prosjekt

 

Hans Sund

Hans Sund

Prosjektdirektør

Mob: 93 43 38 78


hans.sund@klpeiendom.no

Tore Stensbøll

Tore Stensbøll

Prosjektleder

Mob: 93 20 23 13

 

tore.stensboll@klpeiendom.no

Erik Skjønhaug

Erik Skjønhaug

Prosjektleder

Mob: 900 73 282

 

erik.skjonhaug@klpeiendom.no

Harald Augestad

Harald Augestad
Prosjektleder

Mob: 99 15 26 74


harald.augestad@klpeiendom.no

Odin

Odin Holen

Prosjektleder

Mob: 900 33 012


odin.holen@klpeiendom.no

Vedlikehold og miljø

Eivind O. Husevåg

Vedlikeholdssjef

Mob: 908 87 305

eivind.husevag@klpeiendom.no

Bjarte Bratten

Rådgiver vedlikehold

Mob: 928 29 255

bjarte.kristian.bratten@klpeiendom.no

Kristian Strømmen

Miljøsjef

Mob: 414 40 959

kristian.strommen@klp.no

IT og brukeropplevelser

Egil

Egil Brækken

Direktør IT og Digitalisering
Mob: 91 88 56 23

 

egil.braekken@klp.no

Andreas

Andreas Landsverk Farberg

Leder for brukeropplevelser
Mob: 458 82 860

 

Andreas.Landsverk.Farberg@klp.no

Teknisk/Drift

 

Jostein Bratten
Teknisk sjef
Mob: 93 43 39 11


jostein.bratten@klpeiendom.no

Kontorforvaltning
 

Frank Hansen
Ass. teknisk sjef
Mob: 90 27 05 22

 

frank.hansen@klp.no

Kjøpesenter

 

Arvid Kristiansen
Driftssjef
Mob: 91 58 66 98

 

arvid.kristiansen@klpeiendom.no

Hansteens gate 2

Munkedamsveien 35

Pilestredet 75C

Geir Teigo
Driftssjef
Mob: 95 20 81 81

 

geir.pettersen@klpeiendom.no

Lensmannslia 4

Biskop Gunnerusgate 14B

Tjuvholmen Allè

Eufemia- Dronning Eufemiasgate 71

 

Hans-Jørgen Tveten
Teknisk rådgiver
Mob: 90 65 74 92

 

hansjorgen.tveten@klpeiendom.no

Drammensveien 144

Knut Arne Butteberg
Driftssjef
Mob: 90 82 08 54

 

knut.arne.butteberg@klpeiendom.no

Holbergs Terrasse

Holbergs Gate 1

Pilestredet 40-52

Stensberggaten 26

Stensberggata 29

Wergelandsveien 1-3

Lars Kristoffersen
Driftssjef
Mob: 46 81 95 00

 

lars.kristoffersen@klpeiendom.no

Drammensveien 288

Lysaker Torg 35

Lysaker Torg 45

Runar Ronde
Driftssjef
Mob: 91 66 44 51

 

runar.ronde @klpeiendom.no

Akersgata 55

Schweigaardsgate 17-19

Schweigaardsgate 21-23

Svein Guldvik Ebeltoft
Driftssjef
Mob: 48 89 56 64

 

svein.ebeltoft@klpeiendom.no

Brynsengveien 10

Prinsensgate 7-9

Trondheimsveien 2

Ulvenveien 75b

Selma Ellefsensvei 8

Trond Engen
Driftssjef
Mob: 45 39 83 39

 

trond.engen@klpeiendom.no

Akersgata 64-48

Citypassagen

Universitetsgaten 8

Ibsenkvartalet

Thomas L. Nordal
Driftssjef
Mob: 90 68 55 29

 

thomas.nordal@klpeiendom.no

Paleet

Vemund Frederichsen
Driftssjef
Mob: 900 37 662

 

vemund.frederichsen@klp.no

Dronning Eufemias gate 10

Fornebu S

Barcode basement

 

Magne Grasto
Driftsleder
Mob: 467 64 656

 

magne.grasto@klp.no

Byporten
 

Thomas Eide
Driftsleder
Mob: 97 03 59 31

 

thomas.eide@klp.no

Byporten

 

Ståle Halkekjelsvik
Driftsleder
Mob: 95 17 62 07

 

stale.halkjelsvik@klp.no

 

 

Kunde og Miljøsenter

Ring 23 08 08 14 hele døgnet.

Adresse

Besøksadresse:

Dronning Eufemias gate 10

0109 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 400 Sentrum

0103 Oslo