Kontaktpersoner

Kontakt KLP Eiendom

Se oversikten over våre kontaktpersoner nedenfor, eller ring KLP Eiendom Oslo på telefon 55 54 85 00.

Ledelse

 

Gunnar Gjørtz

Gunnar Gjørtz
Administrerende direktør
Tlf: 05554

gunnar.gjortz@klpeiendom.no

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

ellen.langeggen@klpeiendom.no

Gorm Gudim

Gorm Gudim
Økonomidirektør
Mob: 90 67 26 16

gorm.gudim@klpeiendom.no

Christopher Raanaas

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning
Mob: 90 83 18 82

christopher.raanaas@klpeiendom.no

Eskild Rolstad

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Tov Sønsterud

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72

tov.sonsterud@klpeiendom.no

Ellen Solberg

Ellen Solberg
Direktør Kjøpesenterforvaltning
Mob: 91 60 97 64 

ellen.solberg@klpeiendom.no

Utvikling

 

Eskild Rolstad

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

 

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Christian Ekeli

Christian Ekeli
Eiendomsutvikler
Mob:99 59 92 74

 

christian.ekeli@klpeiendom.no

 

Investering

Tov Sønsterud

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72


tov.sonsterud@klpeiendom.no

Andreas Farberg Landsverk

Andreas Landsverk Farberg
Analytiker
Mob: 45 88 28 60

 

Andreas.Landsverk.Farberg@klp.no

Hotell

Christopher Raanaas

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning
Mob: 90 83 18 82


christopher.raanaas@klpeiendom.no

Kontorforvaltning

 

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

ellen.langeggen@klp.no

 

 
Øyvind Oxholm Meisingset

Øyvind Oxholm Meisingset
Utleiesjef
Mob: 90 75 45 97

oom@klp.no

 
Einar Kvien

Einar Kvien
Eiendomssjef
Mob: 97 79 92 28

einar.kvien@klp.no

Byporten
Drammensveien 288

Tjuvholmen Allè 16

 

Odd Edvard Lund

Odd Edvard Lund
Eiendomssjef
Mob: 93 08 39 09

odd.edvard.lund@klp.no

Akersgata 55
Akersgata 64-68
Ibsenkvartalet

Heidi Berg Stien

Heidi Stien
Eiendomsforvalter
Mob: 99 59 59 57

heidi.stien@klp.no

Citypassagen
Schweigaardsgt. 17-19, 21, 23
 

Cecilia Berntzen

Cecilia Berntzen
Eiendomsforvalter
Mob: 92 20 13 18

cecilia.berntzen@klpeiendom.no

Holbergsgt. 1
Holbergs Terrasse
Pilestredet 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52
Stensberggata 26 og 29
Henriette Haaland

Henriette Haaland
Eiendomsforvalter
Mob: 99 35 83 62

henriette.haaland@klp.no

Brynsalleen 2
Brynsengveien 10
Drammensveien 144
Prinsensgt. 7-9
Ulvenveien 75
Wergelandsveien 1-4

Festetomter

Thomas Andersson

Thomas Andersson
Utleiemegler næringseiendom
Mob: 92 29 00 00

thomas.andersson@klp.no

 
Hilde Marie Juliussen

Hilde Marie Juliussen
Eiendomsforvalter 
Mob: 45 47 23 13

hilde.marie.juliussen@klp.no

Lysaker Torg 35
Lysaker Torg 45
Paleet
Schous

Jens Erik Bjørlin

Jens Erik Bjørlin
Eiendomsforvalter
Mob: 98 63 17 12

jens.erik.bjorlin@klp.no

GlasMagasinet
Universitetsgt. 8
Hansteensgate 2
Fløisbonnveien

Bergerveien

Asbjørn Løken

Asbjørn Løken
Eiendomsforvalter 
Mob: 41 24 66 89

asbjorn.loken@klp.no

Lensmannslia 4
Pilestredet 75C
Munkedamsveien 35

Linn Eriksen Løken

Linn Eriksen Løken
Markedskonsulent
Mob: 99 05 08 08

linn.eriksen.loken@klp.no

 
Eirik Langaard Jensen

Eirik Langaard Jensen
Teknisk Tegner
Mob: 91 33 18 49

eirik.langaard.jensen@klp.no

 
   

Kjøpesenter

Ellen Solberg

Ellen Solberg
Direktør kjøpesenterforvaltning
Mob: 91 60 97 64

ellen.solberg@klpeiendom.no

Carl Christian Petersen

Carl Christian Petersen
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 90 72 23 01

carl.christian.petersen@klpeiendom.no

Kjersti Aanerud Hamre

Kjersti Aanerud Hamre
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 92 48 55 55

kjersti.aanerud.hamre@klpeiendom.no

Gordana Storsveen

Gordana Storsveen
Eiendomsforvalter - kjøpesenter
Mob: 92 03 67 79

gordana.storsveen@klpeiendom.no

Susanne Seel Bahr

Susanne Seel Bahr
Markedskonsulent- kjøpesenterforvaltning
Mob: 99 57 21 17


susanne.seel.bahr@klpeiendom.no

Elisabeth Selvik Hjelle

Elisabeth Selvik Hjelle
Senterleder - GlasMagasinet
Mob: 92 09 48 22


elisabeth.selvik.hjelle@klp.no

Anja Løvåsen

Anja Løvåsen
Senterleder - Fornebu S
Mob: 95 42 95 14


anja.lovasen@klpeiendom.no

Elisabeth Tapio Jensen

Elisabeth Tapio Jensen
Senterdirektør - Byporten
Mob: 92 05 40 92


elisabeth.jensen@klpeiendom.no

Thomas Aslaksen

Thomas Aslaksen (-Vikar)
Markeds- og aktivitetskoordinator Paleet
Mob: 47 48 00 57 79

thomas.aslaksen@klp.no

Anette Øyehaug

Anette Øyehaug (I permisjon)
Markedskoordinator- Paleet
Mob: 97 11 82 95


anette.oyehaug@klpeiendom.no

Ingeborg Hommelstad

Ingeborg Hommelstad
Markedskoordinator - Byporten
Mob: 93 83 91 94


Ingeborg.Hommelstad@byporten.no

Pål Gravdahl

Pål Gravdahl
Markedskoordinator - Fornebu S
Mob: 90 40 00 77

pal.gravdahl@klpeiendom.no

Geir Ellefsen

Geir Ellefsen
Senterleder Hvaltorvet
Mob: 90 00 65 68
 

geir.ellefsen@klp.no

  

 

Økonomi

 

Gorm Gudim

Gorm Gudim
Økonomidirektør
Mob: 90 67 26 16

 

gorm.gudim@klpeiendom.no

Rolf Ilseng

Rolf Ilseng
Konsernregnskapssjef
Mob: 91 80 45 83

 

rolf.ilseng@klpeiendom.no

Espen Almvik

Espen Almvik
Økonomisjef Innland
Tlf: 95 17 33 83

 

espen.almvik@klpeiendom.no

Atle Høgberg

Atle Høgberg
Økonomisjef Utland
Mob: 92 44 99 06

 


atle.hogberg@klpeiendom.no

Prosjekt

 

Hans Sund

Hans Sund

Prosjektdirektør

Mob: 93 43 38 78


hans.sund@klpeiendom.no

Tore Stensbøll

Tore Stensbøll

Prosjektleder

Mob: 93 20 23 13

 

tore.stensboll@klpeiendom.no

Erik Skjønhaug

Erik Skjønhaug

Prosjektleder

Mob: 900 73 282

 

erik.skjonhaug@klpeiendom.no

Harald Augestad

Harald Augestad
Prosjektleder

Mob: 99 15 26 74


harald.augestad@klpeiendom.no

 

Odin Holen

Prosjektleder

Mob: 900 33 012


odin.holen@klpeiendom.no

Vedlikehold og miljø

 

Eivind O. Husevåg

Vedlikeholdssjef

Mob: 90 88 73 05


eivind.husevag@klpeiendom.no

Bjarte Bratten

Rådgiver vedlikehold

Mob: 92 82 92 55


bjarte.kristian.bratten@klpeiendom.no

Heidi Lyngstad

Miljøsjef

Mob: 99 27 78 32


Heidi.Lyngstad@klp.no

Teknisk/Drift

Jostein Bratten
Teknisk sjef
Mob: 93 43 39 11
jostein.bratten@klpeiendom.no


Bergerveien 12

Arena Handel

Frank Hansen
Ass. teknisk sjef
Mob: 90 27 05 22

frank.hansen@klp.no

Kjøpesenter

 

Arvid Kristiansen
Driftssjef
Mob: 91586698

arvid.kristiansen@klpeiendom.no

Hansteens gate 2

Munkedamsveien 35

Pilestredet 75C

Geir Teigo
Driftssjef
Mob: 95 20 81 81

geir.pettersen@klpeiendom.no

Lensmannslia 4

Biskop Gunnerusgate 14B

Tjuvholmen Allè

 

Hans-Jørgen Tveten
Teknisk rådgiver
Mob: 90 65 74 92

hansjorgen.tveten@klpeiendom.no

Drammensveien 144

Knut Arne Butteberg
Driftssjef
Mob: 90 82 08 54

knut.arne.butteberg@klpeiendom.no

Holbergs Terrasse

Holbergs Gate 1

Pilestredet 40-52

Stensberggaten 26 

Wergelandsveien 1-3

Lars Kristoffersen
Driftssjef
Mob: 46 81 95 00

lars.kristoffersen@klpeiendom.no

Drammensveien 288

Lysaker Torg 35

Lysaker Torg 45

Petter Andrè Aas
Driftssjef
Mob: 97726106

paa@klpeiendom.no

Byporten

GlasMagasinet (Stortorvet 10)

 

 

Runar Ronde
Driftssjef
Mob: 91664451

runar.ronde @klpeiendom.no

Akersgata 55

Schweigaardsgate 17-19

Schweigaardsgate 21-23

Svein Guldvik Ebeltoft
Driftssjef
Mob: 48 89 56 64

svein.ebeltoft@klpeiendom.no

Brynsalleen 2

Brynsengveien 10

Prinsensgate 7-9

Trondheimsveien 2

Ulvenveien 75b

Trond Engen
Driftssjef
Mob: 45398339

trond.engen@klpeiendom.no

Akersgata 64-48

Citypassagen

Universitetsgaten 8

Ibsenkvartalet

Thomas L. Nordal
Driftssjef
Mob: 90685529

thomas.nordal@klpeiendom.no

Paleet

Vemund Frederichsen
Driftssjef
Mob: 90037662

vemund.frederichsen@klp.no

Dronning Eufemias gate 10

Fornebu S

 

 

Vaktsentral

Ring 22 60 82 40
hele døgnet.

Adresse

Besøksadresse:

Dronning Eufemias gate 10

0109 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 400 Sentrum

0103 Oslo