Kontaktpersoner

Kontakt KLP Eiendom

Se oversikten over våre kontaktpersoner nedenfor, eller ring KLP Eiendom Oslo på telefon 55 54 85 00.

Ledelse

 

Gunnar Gjørtz

Gunnar Gjørtz
Administrerende direktør
Tlf: 55 54 85 00

gunnar.gjortz@klpeiendom.no

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

ellen.langeggen@klpeiendom.no

Økonomidirektør

Gorm Gudim
Økonomidirektør
Mob: 90 67 26 16

gorm.gudim@klpeiendom.no

Christopher

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning
Mob: 90 83 18 82

christopher.raanaas@klpeiendom.no

Utviklingsdirektør

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Investeringsdirektør

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72

tov.sonsterud@klpeiendom.no

Kjøpesenterdirektør

Ellen Solberg
Direktør Kjøpesenterforvaltning
Mob: 91 60 97 64 

ellen.solberg@klpeiendom.no

Egil B

Egil Brækken
Direktør IT og Digitalisering
Mob: 91 88 56 23

egil.braekken@klpeiendom.no

Utvikling

 

Utviklingsdirektør

Eskild Rolstad
Utviklingsdirektør
Mob: 41 45 72 61

 

eskild.rolstad@klpeiendom.no

Christian Ekeli

Christian Ekeli
Eiendomsutvikler
Mob:99 59 92 74

 

christian.ekeli@klpeiendom.no

 

Investering

Investeringsdirektør

Tov Sønsterud
Investeringsdirektør
Mob: 92 23 99 72

tov.sonsterud@klpeiendom.no

 

Elias Marcelo Bøkman
Analytiker

Mob: 41 33 26 41

Elias.Marcelo.Bockman@klp.no

Hotell

Christopher

Christopher Raanaas
Direktør hotellforvaltning
Mob: 90 83 18 82


christopher.raanaas@klpeiendom.no

Kontorforvaltning

Ellen Langeggen

Ellen Langeggen
Forvaltningsdirektør
Mob: 90 75 30 22

ellen.langeggen@klp.no

 

 
Øyvind Oxholm Meisingset

Øyvind Oxholm Meisingset
Utleiesjef
Mob: 90 75 45 97

oom@klp.no

 
Einar Kvien

Einar Kvien
Eiendomssjef
Mob: 97 79 92 28

einar.kvien@klp.no

Byporten
Drammensveien 288
Biskop Gunnerusgt. 14b
Odd Edvard Lund

Odd Edvard Lund
Eiendomssjef
Mob: 93 08 39 09

odd.edvard.lund@klp.no

Akersgata 64-68
Ibsenkvartalet
   

 

Henriette Haaland

Henriette Haaland
Eiendomsforvalter
Mob: 99 35 83 62

henriette.haaland@klp.no

Brynsalleen 2
Brynsengveien 10
Drammensveien 144
Prinsensgt. 7-9
Ulvenveien 75
Wergelandsveien 1-3
Festetomter
Hilde Marie Juliussen

Hilde Marie Juliussen
Eiendomsforvalter 
Mob: 45 47 23 13

hilde.marie.juliussen@klp.no

Lysaker Torg 35
Lysaker Torg 45
KLP bygget med Barcode basement
 
Harald Drager

Harald Drager
Eiendomsforvalter
Mob: 90 60 59 21

harald.drager@klp.no

Lysaker Torg 35
Lysaker Torg 45
Schous- Trondheimsveien 2

Stensberggata 25-27 (Holbergs terrasse)

Stensberggata 26-28

Jens Erik Bjørlin

Jens Erik Bjørlin
Eiendomsforvalter
Mob: 98 63 17 12

jens.erik.bjorlin@klp.no

Glasmagasinet
Universitetsgt. 8
Hansteensgate 2
Bergerveien
Paleet Karl Johansgate
Akersgata 55
Asbjørn Løken

Asbjørn Løken
Eiendomsforvalter 
Mob: 41 24 66 89

asbjorn.loken@klp.no

Lensmannslia 4
Pilestredet 75C
Munkedamsveien 35

Tjuvholmen Allè 16

Tonje Holm-Fisher

Tonje Holm-Fischer
Eiendomsforvalter
Mob: 905 11 446

tfi@klp.no

Citypassagen (Akersgt 47,49 og Pilestredet 8)
Schweigaardsgate 17-19, 21 og 23
Dronning Eufemiasgate 71 (Eufemia)
Linn Eriksen Løken

Linn Eriksen Løken
Markedskonsulent
Mob: 99 05 08 08

linn.eriksen.loken@klp.no

 
Eirik Langaard Jensen

Eirik Langaard Jensen
Teknisk Tegner
Mob: 91 33 18 49

eirik.langaard.jensen@klp.no

 
Thomas Andersson

Thomas Andersson
Utleiemegler næringseiendom
Mob: 92 29 00 00

thomas.andersson@klp.no

 
Ida Gran Grønli Gran

Ida Gran Grønli Gran
Utleiemegler
Mob: 473 31 502

thomas.andersson@klp.no

 

Kjøpesenter

Ellen Solberg

Ellen Solberg
Direktør kjøpesenterforvaltning
Mob: 91 60 97 64

ellen.solberg@klpeiendom.no

Carl Christian Petersen

Carl Christian Petersen
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 90 72 23 01

carl.christian.petersen@klpeiendom.no

Kjersti Aanerud Hamre

Kjersti Aanerud Hamre
Eiendomssjef - kjøpesenter
Mob: 92 48 55 55

kjersti.aanerud.hamre@klpeiendom.no

Gordana Storsveen

Gordana Storsveen
Eiendomsforvalter - kjøpesenter
Mob: 92 03 67 79

gordana.storsveen@klpeiendom.no

Markedskonsulent

Susanne Seel Bahr
Eiendomsforvalter
Mob: 99 57 21 17


susanne.seel.bahr@klpeiendom.no

Markedskoordinator

Elisabeth Selvik Hjelle
Senterleder - Fornebu S
Mob: 92 09 48 22


elisabeth.selvik.hjelle@klp.no

Senderleder

Anja Løvåsen
Senterleder - Glasmagasinet
Mob: 95 42 95 14


anja.lovasen@klpeiendom.no

Senterleder

Elisabeth Tapio Jensen
Senterdirektør - Byporten
Mob: 92 05 40 92


elisabeth.jensen@klpeiendom.no