KLP Eiendom selger Fornebu Sentrum II

Publisert 06.11.2017

Salgssummen er 490 MNOK.

Fornebu Sentrum II er et tomteområde på ca. 40.000 kvm på Koksa på Fornebu. Området egner seg godt for et fremtidig boligprosjekt, i tråd med forventningene til ny kommunedelplan for Fornebu.

Etter salget vil KLP Eiendom sitte igjen med et tomteareal på Koksa på ca. 20.000 kvm. Dette forventes utviklet til næringsformål.

- Fornebu Sentrum II ligger an til å bli et stort boligprosjekt som vil ta lang tid å ferdigstille. Siden dette faller utenfor vår kjernevirksomhet, og prisen var akseptabel, har vi valgt å selge tomteområdet, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.