KLP Eiendom og Greenflow starter pilotprosjekt om luftkvalitet

- Vi stiller oss spørsmålet «Hvordan kan vi bidra til bedre helse og velvære for menneskene i våre bygg»? Ett av svarene er å ha et mer aktivt forhold til luften de puster, sier Andreas L. Farberg, leder for brukeropplevelser i KLP Eiendom.

Andreas L. Farberg, Leder for Brukeropplevelser i KLP Eiendom,  og Carsten Lehbrink, CEO i Greenflow

MÅLER LUFT: Andreas L. Farberg, Leder for Brukeropplevelser i KLP Eiendom, og Carsten Lehbrink, CEO i Greenflow

Sist endret 11.02.2019

Sammen med det norske IoT («Internet of Things»)-selskapet Greenflow, har KLP Eiendom startet et pilotprosjekt for måling av luftkvalitet. I eiendomsselskapets egne lokaler i KLP-huset i Bjørvika er det nå installert sensorer fra norske Airthings og amerikanske Airthinx. Disse sensorene måler temperatur; fuktighet; CO2; trykk; radon; svevestøv; VOC («Volatile Organic Compounds», organiske forbindelser), og formaldehyd. Disse målingene mates inn i Greenflow sin plattform for datavisualisering, Tingsense, som skal brukes som et analyseverktøy.

Formålet med prosjektet er å bygge kompetanse om bruk av data for å arbeide med luftkvalitet, samt å finne ut om man kan forbedre inneklimaet i KLP Eiendoms egne lokaler.

- Det ligger et enormt potensial i bruk av sensorer og data for å skape bedre bygg. Vi gleder oss til å arbeide med KLP Eiendom for å lage et verktøy som gjør at man kan arbeide enkelt, systematisk og vitenskapsbasert med luftkvalitet, sier Carsten Lehbrink, CEO i Greenflow.

- Å sikre god luft i våre bygg er i tråd med vår ambisjon om å være en bærekraftig eiendomsaktør. Vi tror også det vil bidra til høy produktivitet og lavt sykefravær hos våre leietakere, kommenterer Farberg.