KLP Eiendom leier ut 10 000 kvadratmeter i Holbergs Terrasse på Frydenlund

Fylkesmannen i Oslo og Mattilsynet velger Holbergs Terrasse på Frydenlund i Oslo som sitt nye fremtidige arbeidssted. KLP Eiendom rehabiliterer bygget før innflytting desember 2019 og april 2020. Begge leiekontraktene er på 10 år med opsjon på forlengelse.

Fasade Holberg terrasse

Sist endret 25.02.2019

– Vi har gjennom fjoråret vært i en prosess for å finne nye lokaler til våre ansatte i Oslo. Vi er glade for at dette arbeidet har lykkes og at vi nå har fått en avtale med KLP om flotte lokaler i Stensberggata på Frydenlund. Det blir et travelt år fram til innflytting i desember, sier Tor Håkon Skomsvold, direktør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi er glade for at kontrakten nå er signert og gleder oss til prosessen videre. Vi har opplevd KLP Eiendom som profesjonelle og løsningsorienterte, og gleder oss veldig å ta i bruk de nye lokalene i 2020, sier Wenche Marie Lund, Seksjonssjef i Mattilsynet, seksjon Innkjøp og forretningsdrift.

I godt selskap

Fylkesmannen flytter inn i 6. og 7. etasje og Mattilsynet i 4. etasje. Eiendommen er da fullt utleid. Øvrige leietakere i Holbergs Terrasse er blant annet Oslo kommune v/bydel St. Hanshaugen, Norden Nordic Innovation, Heimstaden Norge AS og Fredensborg AS, Norsk byggtjeneste og Bygg og anlegg media og NTB.

Et viktig bygg på Frydenlund

Holbergs terrasse ble bygget av KLP Eiendom med ferdigstillelse i 1992. Eiendommen er med sine 25 000 kvadratmeter et stort og viktig bygg i KLP Eiendom sin portefølje. KLP Eiendom hadde sitt hovedkontor her frem til 2010. Eiendommen er bygget med gode, kvaliteter og fremstår fortsatt som solid og representativ.

Den gode personalrestauranten med tilhørende konferansesenter har betydd mye for eiendommens attraktivitet i markedet og eiendommen har aldri hatt ledighet over lang tid. Originale overflater og løsninger er fortsatt for en stor del i behold. Nå er derfor tiden moden for å gi hele eiendommen et betydelig løft.

Rehabilitering til moderne og effektive kontorlokaler

I forbindelse med at bygget får to store nye og langsiktige leietakere setter KLP Eiendom i gang en større rehabilitering i hele bygget. Dette omfatter blant annet fornyelse av felles sosiale soner, oppgradering av garderober, treningsfasiliteter, innendørs sykkelparkering og inngangspartier. Kontorlokalene til Mattilsynet og Fylkesmannen blir helt nye og Fylkesmannen får egen resepsjon i 1. etasje.

-Vi er svært glade for å ha fått på plass avtaler med Mattilsynet og Fylkesmannen Oslo og Viken. Begge er solide offentlige leietakere med et langsiktig perspektiv som passer til KLP Eiendom. Vi ser frem til det videre samarbeidet og skal gjøre vårt ytterste for å imøtekomme våre nye leietakere på ønsker og behov i leieforholdet, sier Ellen Langeggen, Forvaltningsdirektør i KLP Eiendom.