KLP Eiendom kjøper Tjuvholmen Allé 16

KLP Eiendom har inngått avtale med Selvaag Eiendom om kjøp av kontoreiendommen Tjuvholmen Allé 16 i Oslo.

Tjuvholen Allé 16

Sist endret 13.12.2016

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 772 MNOK.  Etter justering for skatteposisjoner er netto eiendomsverdi 751 MNOK.  Leieinntektene for 2016 er ca. 28 MNOK.

Eiendommen består av et kontorbygg over seks etasjer. Bygget er oppført i 2012 og utgjør ett av tre bygg som deler det karakteristiske seilformede taket ytterst på Tjuvholmen, tegnet av den verdensberømte arkitekten Renzo Piano. Byggets lokaler er moderne med et eksklusivt tilsnitt.

Utleiebart areal utgjør 6.968 kvadratmeter BTA. Advokatfirmaet BA-HR disponerer hele eiendommen med en leieavtale som løper ut i 2031.

- Med dette kjøpet har KLP Eiendom sikret seg et profilert kontorbygg med førsteklasses utforming og en svært attraktiv beliggenhet. Kombinasjonen med en solid leietaker på lang kontrakt gjorde at vi var villige til å strekke oss langt for å få kjøpt eiendommen, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

 

Spørsmål vedrørende transaksjonen kan rettes til:

Investeringsdirektør Tov Sønsterud

Tlf. 922 39 972

Epost: son@klp.no