KLP Eiendom kjøper Eufemia

LP Eiendom har inngått avtale med Oslo S Utvikling (OSU) om kjøp av kontorbygget Eufemia i Bjørvika.

Eufemia

Sist endret 06.11.2017

Estimert brutto eiendomsverdi er 1.740 MNOK. Ved overtakelsen i 2019 er totale årlige leieinntekter estimert til 72,7 MNOK.

Eufemia er et nybygg under oppføring i Bispevika, mellom Barcode, Middelalderparken og fjorden. Planlagt ferdigstillelse er i andre kvartal 2019. Bygget blir på åtte etasjer pluss kjeller, og er bygget i tegl med partier kledd i gyllent metall. Utleiebart areal er på ca. 22.400 kvm, hvorav kontor utgjør ca. 21.700 kvm og lager ca. 700 kvm. Første etasje utgjør kantine og møtesenter, i tillegg til to lokaler med forretning, bevertning og kultur som OSU vil beholde eierskap til.

Leietakere er Microsoft og PWC. Ved avtalesignering er drøyt 90% av bygget utleid.

Bygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med mål om karakter Excellent, den nest beste karakteren i BREEAM-systemet.

- Med dette kjøpet sikrer KLP Eiendom seg en ny toppeiendom i et av Oslos mest attraktive områder. Vi ser frem til å få overlevert et moderne kontorbygg av høy standard og med særdeles gode miljøkvaliteter, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.