KLP Eiendom kjøper Barcode-kjelleren fra OSU

KLP Eiendom har inngått en avtale med Oslo S Utvikling, OSU, om kjøp av selskapet Barcode Basement AS for 829 MNOK. Selskapet eier i overkant av 1/3 av kjellerarealet under Barcode-rekken.

Sist endret 28.06.2018

Barcode-kjelleren er en kjeller på tre etasjer under hele Barcode-rekken. Den består av ulike typer arealer, som benyttes av brukerne av Barcode-byggene.

- Vi er glade for å komme i mål med OSU om kjøp av Barcode Basement. Eiendommen er komplisert på grunn av mange kommersielle, tekniske og juridiske grensesnitt, men etter en grundig prosess føler vi oss trygge på objektet vi skal overta, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom.

Totalt areal i Barcode-kjelleren er ca. 70.500 kvadratmeter. Av dette eier Barcode Basement ca. 24.400 kvadratmeter utleiebart, inntektsgivende areal. Det består av lager, parkering og fellesarealer som leies ut til leietakere og gårdeiere i Barcode-byggene. Øvrig areal i kjelleren er enten eid eller kontrollert gjennom evigvarende bruksretter av eiendomsbesitterene i Barcode-rekken. Ved overtakelse er brutto årlig leieinntekt 42,2 MNOK. Det er for tiden ledige parkeringsplasser og lagerareal i kjelleren.

– Vi mener dette er en god investering. Vi er fornøyd med å bli eier av kjelleren under KLPs hovedkontor og resten av Barcode, legger Gjørtz til.

KLP