KLP Eiendom etablerer kontorfellesskapet ROM

Over halvparten av virksomheter i Oslo består av færre enn 5 ansatte, ifølge SSB. Derfor lanserer KLP Eiendom i dag kontorfellesskapet ROM med løsninger spesielt rettet mot småbedrifter og startups.

ellen og ida

Forvaltningsdirektør Ellen Langeggen (til venstre) og utleiemegler Ida Grønli Gran feiret nyoppussede Wergelandsveien 1-3 i Oslo - det nyeste tilskuddet til ROM.

Sist endret 06.12.2019

– Kontorhotellsatsningen vår har vokst til et punkt at den fortjener et eget spisset konsept med eget navn og profil, og valget falt naturlig på ROM, sier forvaltningsdirektør Ellen Langeggen i KLP Eiendom.

Forvaltningsdirektøren mener at utleiemarkedet for små aktører og oppstartsbedrifter er kommet for å bli. I tillegg opplever hun en stadig økende etterspørsel etter solide og profesjonelle tilbydere av lokaler fra dette segmentet.

– Produktet vi tilbyr vil utvikle seg over tid i tråd med kundenes egne behov. En slik fleksibel ordning øker samtidig risikoen. Derfor velger vi å legge virksomheten inn i det nye selskapet KLP Eiendom ROM AS for å samle innsikt og nøkkeltall over tid.

Fremtidens modell for små og mellomstore virksomheter

Education Media AS er en liten kreativ bedrift i vekst og har lenge sittet i KLPs lokaler i Pilestredet på Bislet - en eiendom som i dag er en del av ROM.

– Løsningene ROM tilbyr er etter vår mening fremtidens modell for små og mellomstore virksomheter, sier daglig leder og grunnlegger Bjarne Vasset Jr.

– For oss som er en bedrift i vekst er det svært praktisk å slippe å flytte til helt ny adresse, men heller rokere om på lokaler og opp- eller nedskalere i bygget etter behov. Fleksibiliteten i oppsigelsestid gjør at vi også slipper å ta stor risiko og låse oss til en fast lokasjon i 3-, 5- eller 10 år, noe som er essensielt for en kreativ virksomhet.

Fleksibel løsning for ulike arealbehov

Forvaltningsdirektøren i KLP Eiendom sier at det ikke bare er småbedrifter og startups som har nytte av fleksibiliteten i det nye tilbudet.

– Også store leietakere benytter seg av ROM som løsning ved mer akutte arealbehov – både for lengre og kortere perioder, sier Langeggen.

Etter den første spede starten har KLP utvidet med flere eiendommer. KLP leier nå ut totalt 6100 kvadratmeter kontorfellesskap i egen regi, og utvider på flere eiendommer. Det tilbys også kontorfellesskap på KLPs eiendommer via andre aktører. Noen som rene leietakere hos selskapet, andre samarbeider gjennom ulike former for «profit share»-løsninger.