KLP bidrar i finansieringen av Fornebubanen

Som en av grunneierne på Fornebu signerte KLP Eiendom onsdag en avtale om et større økonomisk bidrag til utbyggingen av Fornebubanen. Samlet sett skal grunneierne bidra med drøyt 3 milliarder kroner til utbyggingen.

Fornebu

- Med denne avtalen viser grunneierne at vi står samlet og er villige til å bidra til en bærekraftig kollektivsatsning på Fornebu. Det har vært en lang og tøff prosess for å komme i mål, men vi har nå funnet et felles fundament for videre utvikling av Fornebu, sier Eskild Rolstad, utviklingssjef i KLP Eiendom.

En av de største utfordringene for videre utvikling av Fornebu er nettopp infrastrukturen. Avtalen betyr et skritt nærmere realisering av Fornebubanen og er et viktig fundament for videre utvikling av området.

KLP Eiendom er utbyggeren med lengst sammenhengende fartstid på Fornebu. For nesten 20 år siden investerte vi i store tomteområder på Fornebu og noe senere kjøpte vi det gamle flyplasshotellet. For 5 år siden bygget vi Fornebu S, verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, for å dekke lokalbefolkningens behov på Fornebu. Kjøpesenteret er imidlertid dimensjonert for å dekke behovet til langt flere beboere enn det er på Fornebu i dag.

Det var nettopp Bærum kommunes vedtak fra tidligere i år, om at det kan bygges omtrent 11.000 boliger, som ble avgjørende for at grunneierne kom til enighet om den nye avtalen om bidrag til Fornebubanen.  

Avtalen er mellom Akershus fylkeskommune og grunneierne på Fornebu. Grunneierne består av bl.a. KLP, OBOS, Aker, Telenor Eiendom, Telenor Arena, Teleplan, Bærum kommune og Selvaag.

Endestasjonen til Fornebubanen legges tett inntil kjøpesentret Fornebu S, som eies av KLP Eiendom.  

Fakta om Fornebubanen:

  • Fornebubanen er en planlagt t-banestrekning på 8,2 km fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum kommune. Banen skal etter planen gå via Skøyen og Lysaker. Hele strekningen skal legges i tunnel.
  • Fornebubanen er en del av Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utvikling og finansiering av ulike samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus.
  • Det anslås at prosjektet vi koste i overkant av 16 milliarder kroner. Staten skal stå for nærmere 50 prosent av kostandene.
  • Resten av kostnadene skal finansieres gjennom bidrag fra grunneierne, bompenger fra Oslopakke 3 og økte billettinntekter fra kollektivtransport.
  • Etter planen skal banen være klar til bruk i 2027. Byggestart er planlagt våren 2020.