Hvilket formål fortjener Oslos beste utsikt?

Oslos beste utsiktspunkt fortjener å fylles med et samfunnsnyttig formål. Nå skal tidenes idékonkurranse avgjøre hvordan. OBS. Ny frist for innlevering: 15. oktober!

I 30 år har området mellom Schweigaardsgate og Oslo S blitt kritisert for å være det styggeste og minst menneskevennlige stedet i Oslo. Men nå skjer det ting.

Utdaterte og upopulære bygg skal rives. Opp kommer slankere tårn som gir plass til byliv og røre på bakkeplan. Barrierer forsvinner, og denne delen av sentrum øst – Vaterland, Grønland og Oslo S-området – blir hengende sammen på en ny måte, forbundet med fjorden og Akerselva gjennom nye, grønne passasjer.

BG14B er høyhuset som bygges der den gamle postterminalen ligger i dag. Det er et kombinert kontor- og hotellbygg fra KLP Eiendom.

En ny fortelling

Nå lanserer vi en nasjonal idekonkurranse for hva toppetasjen i høyhuset kan fylles med, og vi har som ambisjon å få til noe helt unikt. Noe som kommer allmenheten til gode. Noe som behandler vår tids viktigste temaer og utfordringer. Noe som bidrar til en bedre samfunnsutvikling.

Vi ønsker en ny fortelling om Oslos taklandskap, som handler om noe mer enn fin utsikt, barer og VIP-parties. En fortelling for dagene som kommer.

Vårt håp er at den beste utsikten i byen skal kunne bringe folk inn for å behandle noen av de viktigste temaene og spørsmålene i vår tid, og formidle det videre til omverdenen. Vi lever i en tid der mye står på spill og mye skjer. Det er klimakrise. Ny teknologi som kunstig intelligens og roboter griper inn i hverdagen og fremtiden på måter vi knapt forestille oss konturene av. Demokratiet og ytringsfriheten trues mange steder i verden, og samfunnsdebatten hardnes og polariseres. Samtidig er tidsånden i 2019 preget av engasjement, idealisme og nye tanker om hvordan vi kan leve livene våre, for menneskenes og miljøets beste.

Vi ønsker at toppetasjen kan romme svarene på vår tids utfordringer, håp og felles ansvarsfølelse.

Har du en idé om hva dette innholdet kan være?

Et ærefullt oppdrag

En metafor for hvordan vi ser for oss toppetasjen, er Tobias i tårnet. I Torbjørn Egners barnebokunivers er Tobias den kloke som speider ut mot horisonten. Det han ser, forteller han videre til byens innbyggere, slik at de vet hva de har i vente, til dagene som kommer.

Hvem er Tobias i tårnet i dag?

Vi ønsker ideforslag til hvilket konsept og innhold som kan innta denne ærefulle og viktige rollen. Vi håper å få inn gode ideer fra ulike perspektiver, fra unge spirer til gamle kroker, fra profesjonelle fagmiljøer til engasjerte ildsjeler. Vi vil gjerne høre fra alle som har et spennende forslag.

BG 14 Topp etg

Om konkurransen

Vi ønsker å tilby 10 års gratis leie til et konsept og et innhold som kan flytte inn i det som kan bli Oslos høyeste etasje. Tre vinnere kåres av en sammensatt jury, der hver vinner tildeles en premiesum på kroner 100 000,-. Fristen for innlevering er 15. oktober.

Idekonkurransen går ut på å presentere et forslag for BG14Bs toppetasje og beskrive innholdet og konseptet på tre nivåer:

 • HVA?
  Hva skal toppen inneholde? Beskriv kort temaet som behandles der, og aktiviteter man ser for seg. Illustrasjoner er lov!
 • HVEM?
  Hvilke aktører – personer og/eller organisasjoner – kan man se for seg at kan drive eller samarbeide om dette konseptet?
 • HVORFOR?
  Hvorfor er dette viktig? I dag? I fremtiden? Finnes det noe liknende andre steder i Oslo eller Norge, og hvorfor bør det så absolutt ligge her, rett ved siden av Oslo S?

  BG14B er et av Oslos nye høyhusprosjekter. Bygget vil komplementere Plaza og Posthuset i Oslos mest sentrale strøk, og underbygge visjonen om Oslo S-området som et fortettet knutepunkt. BG14B skal bidra til at Oslo S-området styrkes som del av byen – for lokalbefolkning, pendlere og besøkende.

  Det er et premiss i allerede vedtatte planer at det skal bygges høyt i dette området.

  Hvor høyt er en pågående vurdering. I den sammenheng blir toppetasjens innhold og rolle i byen av stor betydning for byggets identitet og legitimitet.

  Det er en grunnleggende tanke at toppetasjen i BG14B skal ha funksjoner i allmenhetens interesse. Ambisjonen er at toppetasjen er tilgjengelig, og inneholder et program som er meningsfullt for fellesskapet. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle skal kunne besøke toppetasjen døgnet rundt. Det handler mer om at aktørene i toppetasjen har høy tillit i befolkningen og evner å formidle sitt utsyn på engasjerende og innovativt vis til omverdenen. Likevel ser man for seg at både grupper og enkeltpersoner skal kunne besøke toppetasjen i definerte åpningstider, under events og liknende.

  Toppetasjer er for de fleste forbundet med hotellbarer, roof top view og elitemiljøer, for eksempel kjendiser og skuespillere, eller luksusleiligheter.

  Visjonen for toppetasjen i BG14B er å representere et mer ansvarlig utsyn på tiden vi lever i nå, og tidene som kommer. Det er et svar på en tidsånd preget av mer idealisme og engasjement, og bekymring for klima og naturmangfold, politisk polarisering og ustabilitet, teknologisk utvikling og framtidens arbeidsmarked.

  KLP ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling – for Oslo by og for befolkningen. Derfor tilbys toppetasjen 10 års gratis leie til det beste konkurranseforslaget.

   

  Juryen

  Juryen er satt sammen på en måte som skal speile idékonkurransens verdigrunnlag, og med hensyn til arkitektur, byutvikling og eiendom. 

  Den består av:

  Knut Olav Åmås (juryleder), direktør i Stiftelsen Fritt Ord og kommentator i Aftenposten

  Karen Dolva, innovasjonsdesigner og gründer, daglig leder i teknologiselskapet No Isolation

  Haldis Tjeldflaat Helle, 1. nestleder i Natur og Ungdom

  Henning Sunde (jurysekretær), partner i Rodeo arkitekter og del av Arkitektgruppen

  Eskild Rolstad, direktør eiendomsutvikling KLP

  Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar KLP

 • Juryens oppgave er å kåre vinnere basert på definerte evalueringskriterier:

 • Samfunnsnytte
 • Innovasjon, originalitet og wow-faktor
 • Gjennomførbarhet
 • I etterkant av leveransen 15. oktober, vil det åpnes en digital utstilling av et utvalg av forslagene. De utvalgte er ikke nødvendigvis en del av en utvelgelsesprosess for å kåre vinnere. Tanken er å vise bredden i forslagene og skape engasjement og oppmerksomhet rundt konkurransen.

   

   

  Premien

  I denne idékonkurransen kan man konkurrere om tre pengepremier på kroner 100.000,-. Men det konseptet som til slutt blir valgt ut til å fylle toppetasjen, vinner noe av langt større verdi – 10 års gratis leie av de mest attraktive kvadratmeterne i Oslo!

  Det betyr at premien har flere sider:

  En ungdomsskoleelev med en god idé kan vinne kroner 100.000,- for sitt forslag, men det er aktørene hen foreslår i ideen, organisasjonen som eventuelt flytter inn, som vinner den store premien, selv om det kan hende at muligheten bare faller i fanget deres.

  Samtidig kan for eksempel en organisasjon som foreslår seg selv inn i toppetasjen til slutt vinne både pengepremien og ti års leie.

  Men først og fremst er dette en idékonkurranse, som handler om å få det beste tilfanget av forslag, før KLP velger ut den heldige kandidaten som får fylle toppetasjen med sine aktiviteter.

Idékonkurransen skal besvares på maks to A4-sider. I tillegg kan deltakeren levere en film på inntil to minutter som forklarer ideen. Det kan gjøres enkelt ved å snakke inn i et mobilkamera, eller man kan lage noe mer fancy i et videoredigeringsprogram.

 

Les mer om konkurransen her. Flere detaljer og skjema for innlevering kommer snart. Husk å beregne god tid til opplastningen – det er ikke feil å sende inn dagen før!

Hvis du har spørsmål om konkurransen, kan du kontakte oss her. Henvendelser vil bli besvart innen syv dager, unntatt i juli.