Grønt bygg i Biskop Gunnerus gate 14b i Oslo

: Denne måneden starter høringen rundt KLPs nye grønne bygg i Biskop Gunnerus gate 14b – et bygg vi mener er et viktig grep for klimariktig og menneskevennlig byutvikling.

I den forbindelse har Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom, kastet seg inn i debatten omkring høyhus og byutvikling rundt Oslo S. Les Gunnars kronikk i aftenposten her.