EUFEMIA har fått Oslos første parkeringsplass for elsparkesykler

KLP Eiendom tilrettelegger for miljøvennlig transport til Bjørvikas mest miljøvennlige kontorbygg.

Elsparkesykler

I mai overtok KLP det nye, topp moderne kontorbygget Eufemia i Dronning Eufemias gate 71 hvor over 700 ansatte i Microsoft og PwC nå har flyttet inn. Til tross for en «rå» sykkelparkering i byget, oppdaget KLP raskt at elsparkesykkel var et hyppig brukt fremkomstmiddel til Eufemia. 

El-sparkesyklene har blitt en del av bybildet, på godt og vondt. Som en rekke andre steder i byen ble det rundt Eufemia også en utfordring med at sparkesyklene sto over alt. 

- El-sparkesyklene hindret ferdsel på fortauet rundt Eufemia og inngangspartiet ble seende uryddig ut. KLP er svært opptatt av nærmiljøet, og ønsket derfor å gjøre noe med saken. Løsningen vår ble en tydelig markert parkeringsplass for sparkesykler ved vårt bygg, sier driftssjef Geir Teigo og eiendomsforvalter Tonje Holm-Fischer i KLP.

I samarbeid med Expon skilt og dekor ble uttrykk og ikoner laget. Tirsdag 25. juni ble parkeringen etablert.

- Parkeringen er selvforklarende og brukerne tok den i bruk med en gang, forteller en fornøyd driftssjef, Geir Teigo, som håper løsningen blir satt pris på.

- Vi har fått tilbakemelding fra et av sparkesykkelselskapene om at deres sjåfører også tok plassen raskt i bruk. I tillegg strømmer det på med strålende tilbakemeldinger fra både ansatte i bygget og andre som har sett dette, sier Holm-Fischer.