Styret i KLP Eiendom

Styret
Sverre Thornes (styreleder)
Aage E. Schaanning
Ida Louise Skaurum Mo
Arvid Grundekjøn

Einar Kvien (ansattes representant)

Firmaopplysninger
Org.nr.: 913 711 866
Sentralbord: 22 03 35 00
Faks: 22 39 59 10

Samfunnsansvar
Se www.klp.no/samfunnsansvar