Om oss

KLP i Bjørvika

Velkommen til KLP Eiendom

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

 

KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. I tillegg eier vi et hotell i London.

 

KLP Eiendom eier over to millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 63 milliarder kroner. Vi er ca. 150 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene vi skaper går derfor tilbake til fellesskapet. 

 

Det er flere gode grunner til å leie lokaler av oss

Vi tilbyr lokaler som

  • har særdeles attraktiv beliggenhet nær kollektivknutepunkter
  • er moderne med tidsriktig design, mye lys og luft
  • er fleksible og kan lett tilpasses dine behov
  • er bærekraftige - vi reduserer miljøavtrykket gjennom daglige forbedringer

Om du ser etter et nytt butikklokale, et enkelt cellekontor eller et nytt kontorbygg for hele virksomheten vil vi kunne finne en løsning som passer deg. Våre eiendommer befinner seg hovedsakelig sentralt i Oslo, Trondheim, Stockholm, og København. Hvert kontor har egne faner øverst på siden og der finner du våre ledige kontorlokaler også.

 

Den beste gårdeieren for dagene som kommer
Når du som leietaker har spørsmål om leieforholdet eller trenger praktisk hjelp vil du få bistand fra fagfolk som arbeider i KLP Eiendom. Vi tar hånd om forvaltning, drift og vedlikehold selv. Våre leietakere kan ha tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner gjennom hele leieforholdet.

 

Hos oss blir du tatt godt vare på:

  • Hver eiendom har et team, som er der for å gjøre hverdagen til leietakerne bedre og enklere. Du får en dedikert kontaktperson og driftstekniker, som hjelper deg fra oppstart av leieforholdet til du er godt i gang med å leie hos oss.  
  • Alle bygge- og vedlikeholdsprosjekter kjøres i egen regi og det daglige tilsynet av eiendommene utføres av KLPs egne ansatte. Dette gir raske beslutninger hvor dine innspill blir med helt til mål.

Vi tar samfunnsansvar på alvor

Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen. Vi arbeider daglig med å forbedre oss for å redusere energiforbruk og håndtere avfall på en bedre måte. Vi har et langsiktig perspektiv i forvaltning av eiendommene våre, og er tilsluttet Eiendomsbransjens veikart for 2050. KLP Eiendom er miljøsertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001, og som en del av KLP er vi tilsluttet Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Les mer om miljø og klima