Se andre Miljøbygg

Zander Kaaesgate 7- Bergen

Zander Kaaes gate 7

Nybygget i Zander Kaaes gate 7 ligger vegg i vegg med Bergen stasjon, og har en moderne arkitektur med stor vekt på energi og miljø gjennom riktige materialvalg og arealeffektive, fleksible og funksjonelle løsninger. Bygget er klassifisert BREEAM Very Good.

  • Passivhus og energiklasse A.
  • Ventilasjonsanlegget styres etter temperatur og tilstedeværelse. Det er gjennomsnitt 83 % varmegjenvinning.
  • Bygget har energioppfølgingssystem (EOS) med formålsdelt energimåling.
  • Beregnet produksjon av fornybar energi er 15,2 kWh/kvm
  • Beliggenhet nært kollektivtransporttilbud og redusert antall parkeringsplasser begrenser bilbruk til bygget
  • Innendørs sykkelparkering, garderober, dusjfasiliteter ol.
  • Lavemitterende og miljømerkede materialer
  • Grønt tak fordrøyer vann og forhindrer flom i avløpsnettet ved store regnskyll. Grønt tak er også positivt for biologisk mangfold i området
  • Det er lagt til rette for kildesortering av minst 12 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering

Nøkkeltall:
Energikilder: Fjernvarme, elektrisitet
Energiforbruk: 81 kWh/m2,år (beregnet)
Energiklasse: Passivhus og A
Miljøklassifisering: BREEAM Very Good

Bruttoareal: Handel: 197 m2, Kontor: 14.900 m2, Parkering: 413 m2
Oppvarmet areal: 11.777 m2