Se andre Miljøbygg

Torsplan- Stockholm

Eiendommen ble kjøpt i 2013 da bygget var under oppføring, og ligger i sentrum av Hagastaden i det nordvestre hjørnet av Stockholms indre by.

Bydelen er under omfattende omforming og utvikling med bl.a. bygging av helt ny infrastruktur. Når området er ferdig utviklet rundt 2025 vil det omfatte omlag 5 000 boliger og 36 000 arbeidsplasser.

 

 • Teoretisk energiforbruk er 40% under kravet i dagens forskrifter
 • Individuell måling på varme og kjøling motiverer leietakere til energibevisst bruk
 • Overskuddsvarme fra supermarked varmegjenvinnes
 • 6 ladestasjoner for el-biler
 • Fleksible kontorløsninger
 • Grønt tak fordrøyer vann og forhindrer flom i avløpsnettet ved store regnskyll. Grønt tak er også positivt for biologisk mangfold i området.
 • Bikube på taket bidrar med "pollinerere" for blomster og trær i området
 • Vannbesparende toaletter og dusjer
 • God luftkvalitet pga materialvalg med lave emisjoner
 • Robuste løsninger og beskyttelsestiltak på utsatte deler av bygningen vil begrense utskifting av materialer til et minimum
 • Bygget er tilrettelagt for at leietakerne kan bruke sykkel til og fra bygget. Stor sykkelparkering, garderober og dusjer.
 • Forurenset grunn etter tidligere virksomhet ble sanert ifm byggingen
 • En stor andel av leietakere har "Grönt hyresavtal". Disse avtalene tydeliggjør hvilke miljøtiltak (innenfor temaer som energi, inneklima, informasjon og samarbeid, materialvalg og avfall) leietaker og vi som utleiere har blitt enige om.
 • LED/lavenergibelysning og lysstyring via tilstedeværelse/tid/lysknapp
 • Halogenfri installasjonsmateriale

Nøkkeltall:

 

Energikilder: Fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitet
Energiforbruk: 76 kWh/m2,år (beregnet)
Energimerke: C
Miljøklassifisering: BREEAM Excellent, EU Green Building
Bruttoareal: Kontor: 25.500 m2, Handel: 9.000 m2, Garasje: 13.100 m2
Oppvarmet areal: 35.873 m2