Se andre Miljøbygg

Teknobyen - Prof Brochs gt 2- Trondheim

Dette Enova-forbildeprosjektet som var ”Årets bygg” i 2009 ble omtalt som Norges beste miljøbygg med et estimert energiforbruk på bare 83 kWh/m2.

Til sammenligning benytter et gjennomsnittlig kontorbygg bygd før 2007, ca. 288 kWh pr. kvm. pr år. Dette gir byggets leietakere meget store besparelser i årlige driftsutgifter.

 • Vindu med U-verdi 0,8 W/m² K
 • Ventilasjon med varmegjenvinning 80 %
 • Behovsstyring på lys, ventilasjon og varme
 • Lavenergi belysning
 • Dagslysstyring
 • Luft til vann varmepumpe tilknyttet ventilasjonsaggregatene
 • Gjenvinning av overskuddsvarme fra serverrom og kjølemaskin
 • Utvendig solavskjerming
 • Synlig termisk masse i tak og vegger - kjølebehov reduseres og temperatursvingningene dempes.
 • Omfanget av kuldebroer og luftlekkasje er redusert til et minimum
 • Innendørs og utendørs sykkelparkering og garderober med dusj
 • Sykkelens E6 går forbi bygget – og kollektivtilbudet er for øvrig et av byens beste.

Nøkkeltall:

Energikilder: Fjernvarme
Energiforbruk: 83 kWh/m2,år
Energimerke: B
Miljøklassifisering: -
Bruttoareal: Kontor: 7.639 m2, parkering: 8.000 m2
Oppvarmet areal: 16.200 m2