Se andre Miljøbygg

Teknobyen - Abels Hus- Trondheim

Dette bygget er Trondheim og Midt-Norges første BREEAM Excellent kontorbygg, og stod ferdig våren 2017. Bygget vant "Eiendomsprisen 2017" for Midt-Norge.

Fleksibelt og visuelt spennende bygg, med tidsriktige og fremtidsrettede løsninger og lavt energiforbruk.

 • Energiklasse A og passivhus
 • Høye vinduer som vil gi god utnyttelse av dagslys ut over forskriftskravene.
 • Grønne tak som øker fordrøyningen av overflatevann og gir redusert belastning på avløpssystemet.
 • Humlehotell og bikuber på taket bidrar med "pollinerere" for blomster og trær i området.
 • Detaljert energimålesystem der brukerne selv kan påvirke energibruken på en aktiv måte.
 • Samordning av funksjoner med omliggende og tilstøttende bebyggelse. Arealeffektiviteten øker og bruken av spesielle rom som kantine og møteromsfasiliteter blir mer rasjonelt utnyttet gjennom året. Dette vil også resultere i bedre arealeffektivitet for byggets leietakere.
 • Bruk av lokal bærekraftig energiforsyning (fjernvarme og varmepumpe) både i byggefasen og driftsfasen
 • Bruk av materialer og produkter som er produsert i den lokale regionen.
 • Samarbeidsavtaler på interiør og innredning med leverandører som følger prinsippene "Cradle – 2 – Cradle".
 • Størst mulig bruk av resirkulerte og miljøvennlige materialer, fokus på redusert materialbruk.
 • Økt bruk av prefabrikasjon som reduserer energibruken til tørking i byggefasen og i oppstartsfasen.
 • 95% sortering av avfall under bygging, redusering av avfallsmengde på grunn av prefabrikasjon.
 • Kantine med fokus på lokale, kortreiste råvarer.
 • Bussavganger med minutters mellomrom.
 • Stor innendørs sykkelparkering, med flotte garderober, låsbare skap, tørkerom og egen mekkestasjon for mindre sykkelreparasjoner og vask av sykkelen
 • Beste opparbeidede sykkeltraseer går rett igjennom eiendommen.
 • Bysykkelstativ på eiendommen

Nøkkeltall:

Energikilder: Fjernvarme, varmepumpe
Energiforbruk: 80 kWh/m2,år (beregnet) 

Energimerke: Passivhus og A
Miljøklassifisering: BREEAM Excellent
Bruttoareal: Kontor: 15.300 m2, Parkering. 3.500 m2,
Oppvarmet areal: Kontor: 16.300 m2,