Se andre Miljøbygg

Schweigaardsgate 21 og 23- Oslo

Disse to svært sentralt plasserte kontorbyggene nær Oslo S er Norges første BREEAM Excellent kontorbygg og ble oppført 2013. I 2014 fikk de "Statens Byggeskikkpris".  
•    Dobbelt glassfasade reduserer temperatursvingninger og bidrar til lavt energiforbruk
•    Godt med dagslys gjennom bla.et stort sentralt atrium
•    Solskjerming integrert i fasade
•    LED- og lavenergibelysning
•    Omfattende soneinndelinger og regulering med sensorer (tilstedeværelse og CO2)
•    Mye bruk av tre gir god akustikk og godt inneklima
•    Arealeffektive kontorplasser
•    Sykkelparkering, garderober, trimrom/gymsal
•    Parkering og lading for el-biler og el-sykler i innendørs garasjeanlegg
•    Energieffektivt og vannbesparende utstyr på toaletter, kraner og dusjer
•    Kort avstand til Oslo S, samt trikk og busser passerer rett på utsiden av byggene

 

Nøkkeltall:

Energikilder:  Fjernvarme, elektrisitet
Energiforbruk: 95 kWh/m2,år (beregnet)
Energiklasse: B og lavenergi

Miljøklassifisering: BREEAM Excellent

Bruttoareal: Kontor: 29.920 m2, Parkering: 700 m2
Oppvarmet areal: 27.748 m2