Se andre Miljøbygg

Klæbuveien 72- Trondheim

Kontorbygg/undervisningsbygg oppført i 2012-14, i 5 etasjer + 2 kjelleretasjer som hovedsakelig er parkeringskjeller og lager.

Bygget er moderne og fleksibelt, med store vindusflater som gir gode lysforhold. Bygget er klassifisert Grønn B, med stipulert energiforbruk på ca. 98 kWh/ m2/ år.

  • Energiklasse B.
  • Soneinndelt temperaturregulering
  • Bevegelsessensorer for styring av belysning
  • Lavenergibelysning i kontordelen av bygget
  • Utvendig solavskjerming
  • Lavemitterende og miljømerkede materialer
  • Innendørs sykkelparkering, garderober, dusjfasiliteter ol.
  • Beliggenhet nært kollektivtransporttilbud og redusert antall parkeringsplasser begrenser bilbruk til bygget
  • Det er lagt til rette for kildesortering

Nøkkeltall:


Energikilder:  Fjernvarme, elektrisitet
Energiforbruk: 98,8 kWh/m2,år (beregnet, kontor)

Energiklasse: Passivhus og A

Miljøklassifisering: Grønn B

Bruttoareal: 16.368 m2

Oppvarmet areal: 11.788 m2