Se andre Miljøbygg

Fornebu S - Oslo

Fornebu S var det første kjøpesenter i verden som oppnådde det høyeste nivået på miljøsertifiseringsordningen BREEAM; BREEAM Outstanding. For å oppnå dette har man gjennomført en rekke ulike miljøtiltak innenfor et bredt spekter av fagområder, og med spesielt fokus på miljøkvalitetene gjennom hele planleggings- og byggeprosessen. Fornebu S åpnet den 14. oktober 2014, og ble kåret til "Årets Bygg 2014".

 

 • Taket er en gjenskapning av den sjeldne naturtypen kalktørreng, og frøene er samlet inn fra Fornebulandet. Vi har tre bikuber på taket som produserer 100 kg honning hvert år.
 • Solcelleparken på taket leverer opp mot 150 000 kWh/år. Dette tilsvarer årsforbruket for 7-8 eneboliger.
 • Fjernvarme og –kjøling henter energi fra Oslofjorden. I tillegg gjenvinnes varme fra bygget (eks. fra kjølesystemene til matbutikken).
 • Bygningskroppen er bygget som et passivhus, med et energiforbruk som er 50 – 70 % lavere enn et andre kjøpesenter i Norge.
 • Store takvinduer gir god dagslystilgang, og all kunstig belysning er LED.
 • 120 sykkelparkeringsplasser under tak, 20 elbil-plasser med lademulighet.
 • Hundeparkering i låsbare bur.
 • Bevisst materialvalg som trefasader og lavkarbonbetong har redusert CO2-avtrykket med 60%.
 • Materialer uten helse- og miljøfarlige stoff og med lave emisjoner bidrar til et godt inneklima
 • Vannbesparende utstyr på toaletter, kraner og dusjer. Beplantning vannes via skjult dryppvanningssystem styrt av jordfuktighetssensorer og værstasjon.
 • Utstilling- og undervisningopplegg for besøkende og skoleklasser. Vi samarbeider med lokallaget til Miljøagentene, en miljøorganisasjon for barn.
 • Kort avstand til buss som går i snitt hvert 5.minutt

Nøkkeltall:


Energikilder: Fjernvarme og fjernkjøling fra sjøvannspumper, solceller og elektrisitet
Energiforbruk: 101 kWh/m2,år (beregnet)
Energiklasse: Passivhus og A
Miljøklassifisering: BREEAM Outstanding