Se andre Miljøbygg

Ferjemannsveien 10- Trondheim

Moderne og fleksibelt kontorbygg i Trondheim med store vindusflater som gir gode lysforhold og som bruker Nidelva som energikilde. Bygget er klassifisert BREEAM NOR Very Good.

•    Passivhus og energiklasse A.
•    Varmepumpe med Nidelva som energikilde. Suppleres med fjernvarme.
•    Soneinndelt temperaturregulering
•    Energieffektive heiser
•    Vannbesparende armaturer og toaletter. Magnetventiler aktiveres ved bevegelse, sørger for at det ikke står vanntrykk på toalettområder som ikke er i bruk.
•    Bevegelsessensorer for styring av belysning
•    Lavenergibelysning i kontordelen av bygget
•    Utvendig solavskjerming
•    Lavemitterende og miljømerkede materialer
•    Innendørs sykkelparkering, garderober, dusjfasiliteter ol.
•    Beliggenhet nært kollektivtransporttilbud og redusert antall parkeringsplasser begrenser bilbruk til bygget
•    Det er lagt til rette for kildesortering av ca. 12 avfallsfraksjoner inkludert kjølt matavfall

 

Nøkkeltall:

Energikilder:  Varmepumpe, fjernvarme, elektrisitet
Energiforbruk: 80 kWh/m2,år (beregnet, kontor)

Energiklasse: Passivhus og A

Miljøklassifisering: BREEAM Very Good

Bruttoareal: Handel: 2.992 m2, Kontor: 14.230 m2, Parkering: 1598 m2
Oppvarmet areal: 13.624 m2