Miljø og klima

Miljø og klima

Vår miljøfilosofi

KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens Veikart mot 2050. Veikartets 10 strakstiltak er en del av vår miljøhandlingsplan for 2018-2022. KLP Eiendom er sertifisert etter ISO 14001.

 

Fokusområder

KLP Eiendom har på bakgrunn av de mest vesentlige miljøaspekter i organisasjonens virksomhet valgt tre fokusområder

- Miljøledelse

- Energi og klima

- Materialbruk og avfall

 

Vi har utarbeidet en Miljøhandlingsplan for 2018-2022 med konkrete mål og tiltak for å redusere vår miljøbelastning.

 

Miljøtips og praksis