KLP Eiendom selger Søren Bulls vei 2

KLP Eiendom har inngått avtale med et selskap tilrettelagt av Union om salg av eiendommen Søren Bulls vei 2.

Sist endret 28.08.2015

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 195 MNOK. Leieinntekter for 2015 er 16,1 MNOK.

 

Søren Bullsvei 2 er en logistikkeiendom langs E6 på Furuset. Det er to leietakere, Papyrus Norge og Dekkmann, som leier et lagerareal på cirka 17.000 kvm i tillegg til mindre kontorarealer.

 

- KLP Eiendoms kjøp av porteføljen til Aberdeen Eiendomsfond Norge II før sommeren inkluderte fire eiendommer som faller utenfor selskapets kjernevirksomhet. Disse er Søren Bullsvei 2, Munkedamsveien 53B, Fløisbonnveien 2-4 og Bergerveien 12. Vi arbeider med mulige salg av disse eiendommene, og er tilfreds med å fullføre det første, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.