Mest miljøvennlige kontorbygg i Midt-Norge

I dag overleverer NCC miljøbygget Abels Hus til KLP Eiendom-sjefen Ruth Hege Havdal. Abels Hus er det første kontorbygget som får BREEAM NOR Excellent klassifisering i Midt-Norge.

Abels hus

ABELS HUS: KLP Eiendom er godt igang med å bygge ca 15.000 kvm kontorlokaler, ca 2.550 kvm parkeringskjeller og 1.300 kvm lager i byens beste beliggenhet – Teknobyen (tomtestørrelse 10.500 m2).

Publisert 03.04.2017

 

- Vi er stolte over å ha det første bygget i Midt-Norge som får den internasjonale miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent. Vi er opptatt av å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden og gi noe tilbake til byen. Her blir det bier på taket, kantinen skal ha egen urtehage og miljøprofil i alle ledd, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal i KLP Eiendom Trondheim.

Den 20 mål store tomta som er Teknobyen, er KLP Eiendoms hovedsatsingsområde i Trondheim. Abels Hus er det fjerde byggetrinnet her. Tidligere er trikkestallen rehabilitert til kontorer og Innovasjonssenteret og Miljøbygget bygd. Det gjenstår ett byggetrinn i Teknobyen.

- NTNU har utlyst en idekonkurranse for ny Campus 2025 der de har fått inn 36 forslag. Det er nå valgt ut 5 forslag og vårt areal er med på de fleste forslagene, sier Havdal.

Da KLP Eiendom vedtok byggestart Abels Hus, som ligger langs Elgeseter gate ved Dalsenget, var det uten å ha noen signerte leiekontrakter på plass.

- Nå er bygget 80 prosent utleid og vi er i dialog med flere interessenter som ønsker de ledige lokalene. Alt vi har bygd i Teknobyen tidligere er leid ut så vi har ikke vært bekymret for tomme lokaler, sier Ruth Hege Havdal og legger til at planen er at KLP Eiendom selv skal flytte inn i bygget.

De tre leietakerne som skal inn er Norsk Helsenett, HEMIT - Helse Midt-Norge IT og Aspian Viak. De skal leie 12 000 kvm, 80 prosent av kontorlokalene i nybygget.

- KLP og NCC inngikk i 2015 en samspillkontrakt på bygging av Abels Hus. En innovativ samspillperiode har ledet til Midt-Norges beste kontor-miljøbygg, sier Ulf Haugen, prosjektdirektør i KLP Eiendom Trondheim.

Haugen berømmer gjennomføringen til NCC. Fokuset på SHA og miljø har vært kompromissløst, noe som har ført til et nytt bygg uten at det har vært personskader. Miljøkostnadene under byggingen av Abels Hus er også minimert som følge av bruk av miljøriktige materialer, LED-belysning og fjernvarme også i byggefasen. Kildesorteringen i byggeperioden viser for eksempel en sorteringsgrad over 95 prosent.

Ellers har prosjektet forsøkt å være så inkluderende som mulig. Leietaker har ikke bare vært med på utforming av egne lokaler, men også i valg av kantinedriver, vært høringsinstans i valg av fellestjenester som håndkleservice, garderobeløsninger osv. Det er gjennomført infomøter med naboer og leietakere i området, samt at de har hatt muligheter til å abonnere på prosjektrelatert nyhetsbrev via prosjektets hjemmeside.

- Når våren kommer og uteområdene blir grønne, vil vi se at hele området har fått et løft, sier Haugen.

- En beslutningsdyktig byggherre har til sammen med kompetente arkitekter, rådgivere og entreprenører utviklet og optimalisert prosjektet. Byggherren har fått en bedre prosjektøkonomi og entreprenørene har planlagt en effektiv prosjektgjennomføring, noe som vi i NCC er utrolig stolte over, sier Tommy Olofsson, prosjektleder i NCC.Abels hus 2

Eiendom for ca syv milliarder

KLP Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne her i landet, og eier næringslokaler, kjøpesenter, hoteller og undervisningsbygg for 59 milliarder kroner. KLP Eiendom i Trondheim har i løpet av få år doblet eksponeringen og målet er å vokse videre.

- Utfordringen er å finne store nok eiendommer som har god beliggenhet, ligger nær transportsystemer, som er miljøriktige, arealeffektive og fleksible. Vi har gjort noen store oppkjøp de to seneste årene. I fjor tok vi over Solsiden fra Aberdeen Eiendomsfond som et ledd i en stor porteføljetransaksjon, sier Havdal.

- KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden og er en sentral aktør for næringsutvikling i Trondheimsregionen.

Dette er Abels Hus

 • Nytt fleksibelt og moderne kontorbygg på ca 19.000 kvm i Teknobyen med vinduer fra gulv til tak
 • Første kontorbygg med miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent i Midt-Norge
 • Energimerke A og Passivhus
 • Behovsstyrt ventilasjon og belysning med bevegelsesfølere.
 • 100% LED belysning med dimmemuligheter.
 • Utvendig solskjerming (zip-screens) på alle solutsatte fasader.
 • Innvendige blendingsgardiner på alle vinduer.
 • Sedumtak og blomstereng, som gir nektar til bier og humlehotell på taket av bygget.
 • Utplasserte bikuber, som gir egenprodusert honning i samarbeid med selskapet Bieffekten.
 • Kantinedriver med fokus på egenprodusert, økologisk og kortreist mat, og som har en egen urtehage på området.
 • 250 innendørs sykkelplasser. Eget verksted og vaskeplass for sykkel. Samarbeid med Trondheim kommune og Miljøpakkens Reiselivsrådgivere med egen dag for sykkelvårpuss for alle leietakerne på området.
 • Garderobeanlegg med tørkerom, dusj og håndkleservice.
 • Levende uteområder, med sitteplasser og grøntanlegg.
 • Lademuligheter for EL sykler og biler.

Fakta om Teknobyen

Prof Brochsgt 6/8/10: Gamle Trikkestallen i Trondheim fra 1923. Dramatisk sporveisbrann i 1956 hvor kun fasadene sto igjen. I 1985 ble den ombygd til næringslokaler. KLP Eiendom har vært eier av bygget siden 1988. Kontorbygg 10.000 kvadratmeter.

Abelsgate 5: Kontorbygg 12.500 kvadratmeter ferdigstilt i 2002.

Prof Brochsgt 2: Miljøbygget. Kontorbygg 13.500 kvadratmeter. Ferdigstilt i 9/9 2009. Miljøbygget var ved ferdigstillelse Norges mest energivennlige kontorbygg og ble kåret til Årets bygg i 2009.

Klæbuveien 72: Undervisningsbygg 18.000 kvadratmeter. Ferdigstilt 1.1.2014.

Abels Hus: Kontorbygg 19.000 kvadratmeter. Ferdigstilt 31.03.2017. Miljøklassifisering Breeam Nor Exellent.

KLP Eiendom har også 25.000 kvadratmeter i ubenyttet/ubebygd areal i byggetrinn 5.