KLP Eiendom selger Krambukvartalet

KLP Eiendom har inngått kontrakt med E.C. Dahls Eiendom om salg av Krambukvartalet i Trondheim.

Krambukvartalet

KLP Eiendom selger Krambukvartalet

Sist endret 11.01.2016

Krambukvartalet består av 9 eldre bygg, det eldste er fra slutten av 1800 tallet og det nyeste er fra 1908. Eiendommene har vært i selskapets eie siden tidlig på 90 tallet. Med bakgrunn i bygningsmassens alder og restriksjoner hva angår videre utvikling har KLP Eiendom valgt å selge disse eiendommene.