KLP Eiendom selger Fløisbonnveien 2-4

KLP Eiendom har inngått avtale med Loe Utvikling AS om salg av eiendommen Fløisbonnveien 2-4. Loe Utvikling eier fra tidligere naboeiendommen Kongeveien 47

Fløisbonnveien 2_4

KLP Eiendom selger Fløisbonnveien 2-4

Sist endret 01.07.2016

Eiendomsverdi i transaksjonen er 159 MNOK.

Fløisbonnveien 2-4 er en kombinasjonseiendom med lager og kontor på Sofiemyr i Oppegård kommune. Jernia leier hele bygget frem til oktober 2017. Totalt areal er 19.500 kvm BTA.

- Fra porteføljen til Aberdeen Eiendomsfond Norge II, som vi kjøpte i fjor sommer, var det fire eiendommer som ble planlagt solgt som følge av at de faller utenfor vår kjernevirksomhet. Vi er fornøyde med at vi nå har gjennomført fire tilfredsstillende salg, og gleder oss til videre forvaltning og utvikling av de gjenværende eiendommene, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

De tre andre eiendommene fra Aberdeen-porteføljen som er solgt er Søren Bulls vei 2, Munkedamsveien 53B og Bergerveien 12. Eiendommene som skal fortsette å være i KLP Eiendoms portefølje er Solsiden i Trondheim, Lysaker Torg 45 og Munkedamsveien 35.