KLP Eiendom selger Bergerveien 12

KLP Eiendom har inngått avtale med Ferd Eiendom og JM Norge om salg av Bergerveien 12.

Bergerveien 12

KLP Eiendom selger Bergerveien 12

Sist endret 18.11.2015

Ferd og JM kjøper hver sin del av eiendommen, som skal deles i to.

 

Ferd Eiendom kjøper «H-blokka», som i hovedsak består av et kontorbygg på ca. 23.000 kvm. ABB er eneste leietaker i bygget. Eiendomsverdi i transaksjonen er 198 MNOK, og Ferd overtar eiendommen i 2016.

 

JM Norge og KLP Eiendom har inngått en betinget kjøpsavtale for den resterende delen av Bergerveien 12, omtalt som «Utviklingstomten». JM arbeider med å omregulere eiendommen til boligformål med tanke på et fremtidig boligprosjekt. Eiendomsverdi i transaksjonen er minst 277 MNOK, og det er planlagt at JM vil overta eiendommen når ny reguleringsplan foreligger.

 

- Bergerveien 12 er en eiendom som vi tror egner seg godt for et stort fremtidig boligprosjekt. Dette faller imidlertid utenfor vår kjernevirksomhet. Vi er derfor glade for å ha funnet en god løsning med salg av eiendommen til Ferd og JM, uttaler adm. direktør Gunnar Gjørtz.

 

- Med dette salget har vi solgt to av de fire eiendommene fra porteføljen til Aberdeen Eiendomsfond Norge II som faller utenfor vår kjernevirksomhet. Vi arbeider videre med mulige salg av Munkedamsveien 53B og Fløisbonnveien 2-4, sier Gjørtz.