KLP Eiendom kjøper på Økern

KLP Eiendom har inngått avtale med Ulven AS om kjøp av eiendommen Ulvenveien 75B. Ulven AS er et samarbeid mellom Fabritius Gruppen og Storebrand Eiendom for eiendomsprosjekter i Økern/Ulven-området.

Sist endret 24.06.2015

Transaksjonen skjer basert på en netto eiendomsverdi, etter fradrag for tapt skattemessig avskrivningsgrunnlag, på 130 MNOK. Leieinntekter for 2015 er cirka 8 MNOK.

 

Ulvenveien 75B befinner seg på Økern i bydel Bjerke langs Ring 3. Eiendommen består av et logistikkbygg over én etasje med 8 kjøreporter og 4-6 meter takhøyde. I tillegg er det en kontorfløy på eiendommen over tre etasjer.

 

KLP Eiendommer besitter fra før festetomtene som ligger rett nord og sør for den aktuelle eiendommen.

 

"Med dette kjøpet overtar KLP Eiendom en strategisk plassert eiendom med betydelig utviklingspotensial. KLP Eiendom ønsker å ta del i den store bydelsutviklingen som Økern-området står foran," uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

 

Ulvenveien 75