KLP Eiendom kjøper KLPs nye kontor i Bergen

KLP Eiendom har inngått avtale med Rom Eiendom om kjøp av Zander Kaaes gate 7.

Zander_Kaaesgate

Zander_Kaaesgate

Sist endret 27.04.2016

Estimert brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 760 MNOK. Ved avtalesignering er bygget cirka 90 prosent utleid. Forventet total leie ved overtakelse er rundt 40 MNOK. Overtakelse finner sted 4. oktober 2016. Leietakere er Konkurransetilsynet, KLP, Folkehelseinstituttet og Kristian G Jebsen Skipsrederi.

Zander Kaaes gate 7 er et topp moderne kontorbygg på cirka 14.900 kvm som er under oppføring inntil Bergen stasjon. Bygget er delt i tre fløyer på henholdsvis fire, fire og syv etasjer, med noe forretningslokaler på bakkeplan. I kjelleren er det 17 parkeringsplasser og 150 plasser til sykkel. Bygget vil få energiklasse A og bli sertifisert etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR med karakter Very Good.

- Vi er svært fornøyde med å få kjøpe KLPs nye bergenskontor. Rom Eiendom leverer et flott bygg som har en teknisk standard og miljøkvaliteter som er på linje med det vi selv hadde valgt for et nybygg, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.