KLP Eiendom inngår avtale om Citypassasjen

KLP Eiendom har inngått kontrakt om kjøp av Citypassasjen som består av Akersgata 47, Akersgata 49 og Pilestredet 8.

Selger er Berner Gruppen AS. Kjøpekontrakten forutsetter tilfredsstillende avklaringer fra Skatteetaten. Hvis disse gis, vil overtakelse bli gjennomført til høsten.

Citypassasjen ligger i Oslo sentrum nær Stortinget t-banestasjon, med kort avstand til media, statsforvaltning og rettsvesen.

Eiendommens størrelse er på vel 20.000 kvm, hvorav 14.000 kvm er kontor. Resten fordeles på handel og lager. Cappelen Damm er største leietaker i Citypassasjen, hvor de er etablert med hovedkontor, bokhandel og kafe.

- Med denne avtalen vil KLP Eiendom ytterligere styrke sin posisjon som en viktig eiendomsaktør i Oslo sentrum. Citypassasjen har et særpreg som vi vil forvalte videre på en god måte, sier adm. direktør Gunnar Gjørtz.